Inwonersaantal januari 2017

Het voorlopig inwonersaantal op 1 januari 2017 in Westerveld is: 19.086

Dit aantal kan nog met een aantal personen bijgesteld worden na het invoeren van ook de allerlaatste mutaties, dus vandaar dat jaarlijks gesproken wordt van een 'voorlopig inwonersaantal'. Het inwonersaantal is daarmee gestegen ten opzichte van het voorlopig cijfer van 1 januari 2016. De cijfers zijn niet geanalyseerd.

De voorlopige cijfers van de afgelopen jaren, op 1 januari:

  • 1-1-2008 19.333
  • 1-1-2009 19.302
  • 1-1-2010 19.340
  • 1-1-2011 19.366
  • 1-1-2012 19.196
  • 1-1-2013 19.098
  • 1-1-2014 18.941
  • 1-1-2015 19.085
  • 1-1-2016 18.954
  • 1-1-2017 19.086

In een lijngrafiek:

Voorlopige cijfers aantal inwoners per 1 januari