Vrijliggend fietspad langs De Vennen en De Mussels stap dichterbij

De aanleg van een vrijliggend fietspad langs De Vennen en De Mussels, tussen Beilen en Lheebroek is een flinke stap dichterbij. De gemeentes Westerveld en Midden-Drenthe en de provincie hebben hierover afspraken gemaakt. Voor beide gemeentes is er ongeveer drie ton gemoeid met de aanleg van het fietspad. De gemeenteraad van Midden-Drenthe had al eerder geld beschikbaar gesteld. De raad van Westerveld moet dit nog doen.

Wethouder Homme Geertsma van Westerveld: “Wij zijn blij dat dankzij de inspanningen van alle partijen dit resultaat behaald is. De gemeenteraad moet nog wel een besluit nemen over de bijdrage van de gemeente Westerveld aan het fietspad, maar daarover ben ik hoopvol gestemd”.

Borden

Vooruitlopend op de realisatie van een fietspad heeft de gemeente Westerveld deze week op het wegvak De Vennen borden geplaatst met een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer tussen 7.00  uur en 9.00 uur ’s morgens. Doel van deze borden is het verminderen van gemotoriseerd verkeer op De Mussels, om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Geertsma: “De huidige situatie op De Musels vraagt vanwege de zorgen van ouders van schoolgaande kinderen, omwonenden en raadsleden over de verkeersveiligheid voor fietsers om maatregelen. Vandaar dat wij er nu voor hebben gekozen deze borden te plaatsen”.

Veiligheid

Gedeputeerde Henk Brink is blij dat de gemeentes elkaar gevonden hebben: “De provincie juicht het toe dat er een fietspad wordt aangelegd tussen Beilen en Lheebroek. Dat is goed voor de veiligheid.  Zo'n mooi fietspad past ook goed bij Drenthe als mooie en veilige fietsprovincie”.

Waardering

“De veiligheid voor de fietsers heeft voor ons allemaal steeds voorop gestaan  tijdens de gesprekken over een oplossing voor deze route”, aldus wethouder Gerard Lohuis van Midden-Drenthe. “Wij zijn er van overtuigd dat  de aanleg van dit fietspad langs de hele route de veiligste oplossing is. Ik heb veel waardering voor de inspanningen van de gedeputeerde om dit resultaat te bereiken”.

Planning

Als de raad van Westerveld instemt met de financiële bijdrage, gaan Westerveld en Midden-Drenthe gezamenlijk de voorbereidingen – zoals de aanbesteding en het informeren van omwonenden – oppakken. Als alles volgens planning verloopt kan de schooljeugd  vanaf de start van het volgende schooljaar gebruik maken van het fietspad.