Waarderingsbijdrage voor opstart ZP Netwerk Westerveld

Het college van B&W van de gemeente Westerveld heeft 17 januari 2017 besloten ZP Netwerk Westerveld i.o. een waarderingsbijdrage te verlenen van € 1.000,-.

Deze bijdrage is bedoeld als stimulans voor de eerste opstartkosten. ZP Netwerk Westerveld staat op het punt zich als vereniging in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

De groep zelfstandig professionals (ZP’ers) is al jaren groeiende in Westerveld. Waren het in 2010 nog 813 ZP'ers, in 2014 waren het er al 1024 (op een inwoneraantal van rond de 19.000). Steeds meer ZP'ers verenigen zich in netwerken. Zo kennen de buurgemeenten De Wolden, Meppel en Steenwijk ook een ZP netwerk. Vanuit samenwerkingsverband Regio Zwolle is ZP netwerken Regio Zwolle geïnitieerd, waarin het verbinden van de individuele ZP netwerken de slagkracht van de hele regio kan vergroten.

Sinds juni 2016 zijn er in Westerveld drie ZP netwerkcafés georganiseerd. Bij het meest recente café op donderdag 12 januari 2017 werd het startsein voor het oprichten ZP Netwerk Westerveld gegeven door burgemeester Jager. Burgemeester Jager sprak zijn waardering uit voor de vijf ZP’ers die het netwerk vormgeven. Burgemeester Jager: “In de gemeentelijke nota Lokale economie is ‘ooit’ onder andere verwoord dat de gemeente voor zichzelf vooral de rol van aanjager ziet. De rol van: een 'zwengel' aan een wiel geven en ‘de branche’ – in het ene geval breed, in het andere geval smal – neemt het over. We zien steeds vaker dat het werkt: in het gemeentehuis is vorig jaar de eerste Ondernemersfair gehouden georganiseerd door de gemeente én een werkgroep van ondernemers. Dit jaar was de fair in de Johannes Postkazerne en was de gemeentelijke rol in de organisatie van de fair véél kleiner. De gemeente heeft een zetje gegeven en de ondernemers trekken nu de kar. En zo heeft de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente het initiatief genomen voor het eerste ZP netwerkcafé, maar al snel stond een aantal ZP’ers op, om het samen te doen en verder vorm te geven!’

Harm Boer is een van de vijf ZP’ers die het ZP Netwerk Westerveld nu oppakken. Bij de start van het nieuwe netwerk zei hij onder andere: ‘ZP Netwerk Westerveld wil juist de kleine ondernemers uit Westerveld een stem geven richting de gemeente, het Ondernemersfonds en de ondernemersverenigingen. Daarnaast willen wij de bedrijfsactiviteiten van de zelfstandig professionals op de kaart zetten, zodat bedrijven uit de regio eerder van hun diensten gebruik zullen maken. Zo wordt de regionale economie versterkt en blijft talent hier wonen. Dat komt ook de leefbaarheid ten goede.’