Werkgelegenheid Westerveld in de plus

In de periode van 1 april 2015 tot 1 april 2016 is de werkgelegenheid in de gemeente Westerveld gestegen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het provinciaal werkgelegenheidsonderzoek (het Provinciaal werkgelegenheidsregister Drenthe 2016).

Waar Drenthe-breed een lichte daling laat zien van -0,2%, is gemeente Westerveld één van de vijf Drentse gemeenten die een plus laten zien. Vooral de sectoren gezondheidszorg, overheid en industrie laten een groei zien. Al met al een groei van 1% in de periode 1 april 2015 – 1 april 2016. Een mooi resultaat.

Al langer is zichtbaar dat zich steeds meer ondernemers vestigen in Westerveld. Wooncomfort, ruimte, natuur en voorzieningen geeft men vooral aan als reden van vestiging. Eerder al, publiceerde Heike Delfmann, haar promotieonderzoek Understanding entrepreneurship in the local context. Zij onderzocht het ondernemerschap in landelijke gebieden. Hierbij zoomde ze in op de plaats Northumberland in Engeland en de gemeente Westerveld. Haar conclusie was, dat ondanks de dreiging van krimp in de toekomst, juist deze gebieden het heel goed doen als vestigingsplaats voor nieuwe ondernemers. Vooral de kwaliteit van leven is belangrijk voor deze ondernemers.