Bewegen aan tafel

Op maandag 22 januari hebben 16 activiteitenbegeleiders en vrijwilligers uit alle dorpskernen van Westerveld, deelgenomen aan de cursus ‘Bewegen aan Tafel’. Wethouder Geertsma schoof ook aan en heeft actief deelgenomen.

Actief aan, met en om de tafel bij dagopvang voor ouderen

In Huiskamerprojecten en Dagopvang voor ouderen is het vaak een hele onderneming om tot een opstelling te komen voor bewegingsactiviteiten. Gelukkig hoeft dit niet te betekenen dat bewegingsactiviteiten onmogelijk zijn. Rondom de tafel, aan de tafel en met behulp van de tafel zijn veel vaardigheden en bewegingsspelen op een leuke manier uit te voeren. De beweegcoaches van de gemeente Westerveld hebben daarom speciaal voor die mensen die werkzaam zijn bij een Dagopvang voor ouderen een cursus ‘Bewegen aan Tafel’ georganiseerd. In het najaar hopen zij ook een cursus ‘Zittend dansen’ aan te bieden.

Bewegen aan tafel
Cursus bewegen aan tafel