Eerstvolgende commissievergadering

De eerstvolgende raadscommissievergadering Sociaal in 2018, is op dinsdag 13 februari. De commissievergadering Sociaal Domein van 16 januari 2018 komt te vervallen.