Experiment zorg en voorzieningen

In de gemeente Westerveld wordt geëxperimenteerd om zorg en voorzieningen nog eerder aan te bieden en dichter bij de inwoner te brengen. Op donderdag 11 januari 2018 werd er een dynamische bijeenkomst gehouden in het gemeentehuis in Diever. De bedenkers van 24 experimenten, het college en medewerkers van de gemeente hebben met elkaar en met de inhoud van de experimenten kennis gemaakt.

Uitdaging

In het najaar van 2017 heeft de gemeente Westerveld organisaties uitgedaagd om met experimenten te komen die bijdragen aan de verschuiving van complexere en duurdere zorg naar toegankelijke goedkopere preventieve zorg. Er werden er een kleine 600 organisaties die zorg- en/of hulpverlening in Westerveld bieden benaderd om mee te helpen om €50.000,- zinvol te besteden aan vernieuwing.

Dynamische bijeenkomst

Tijdens de geslaagde bijeenkomst op donderdag 11 januari is er geluisterd, vragen gesteld en informatie gedeeld, verbindingen gelegd en zijn er mogelijke nieuwe samenwerkingen ontstaan. Tot slot is er gekozen welke experimenten de voorkeur hadden om uitgevoerd te worden. Dit zijn geworden:

  • Duurzaam multifunctioneel sportveld (Vitaal Wilhelminaoord)
  • LVB-Experience (Humanitas)
  • Preventie Stressklachten (praktijk voor Coaching en Psychosociale  Hulpverlening & Fysioplus Diever)
  • Thuiszittende jongeren begeleiden naar school/werk en/of thuiszitten voorkomen (Kei-educatie)
  • Geldstressreductie door middel van app (Zorggroep Boat)
  • Zit met Pit (Fysioplus Diever)
  • Bibliotheek aan huis (Bibliotheek Westerveld)

Drie jaar onderweg

In de afgelopen drie jaar, nadat de uitvoering van de WMO, Jeugdwet en de Participatiewet bij de gemeente is komen te liggen, is er hard gewerkt aan zorg en ondersteuning voor de inwoners. Vanuit de verschillende organisaties als vrijwilliger, hulp- en/of zorgverlener en als gemeente vanuit hun verantwoordelijkheid voor onder andere het beleid. Tijd voor de gemeente om samen met die organisaties een vervolgstap te zetten.

Uitvoering van de experimenten

Vanaf 11 januari starten de 7 experimenten met de uitvoering. Wie weet gaat u daar ook iets van merken. Dit jaar wordt goed gekeken of de aanpak via deze manier van experimenteren bijdraagt aan meer toegankelijke en goedkopere preventieve zorg. Als dat zo is, komt er vast een vervolg.

Bijeenkomst zorg en voorzieningen
Bijeenkomst zorg en voorzieningen