Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Op woensdag 17 januari 2018 was de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in de hal van het gemeentehuis.

Rond 20.15 uur hield burgemeester Jager namens het gemeentebestuur de nieuwjaarstoespraak.

(Gesproken woord is definitief woord, met andere woorden: de tekst kan hier en daar een heel klein beetje afwijken van de daadwerkelijke toespraak).

Beste aanwezigen,

Welkom in het gemeentehuis van Westerveld voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst op de derde woensdag in januari. Uiteraard in de eerste plaats, namens het gemeentebestuur, het managementteam en alle medewerkers van Westerveld: een heel gelukkig en gezond 2018 gewenst voor u én uw naasten.

Voordat ik de jaarlijkse toespraak ga houden én het ‘Talent van Westerveld 2017’ zal bekendmaken, wil ik uw speciale aandacht voor héél jong talent, namelijk drie illusionisten!

<goochel-act>

Ook in het afgelopen jaar hebben de wethouders en ik regelmatig scholen bezocht voor bijvoorbeeld voorleesactiviteiten, het burgemeestersontbijt, de start van de Oktobermaand Kindermaand, start van een zwerfvuilactie et cetera. De ontvangsten zijn altijd héél hartelijk en levendig en regelmatig brengen groepen dan een tegenbezoek aan ons. En zo hebben we voor vandaag deze goochel-act uitgenodigd, maar óók de leerlingen van groep 7 en 8 van De Bron uit Nijensleek. Zij zingen voor u een lied dat zij afgelopen 15 september ook hebben gezongen op de jaarlijkse herdenking van de  vier geallieerde vliegers die in augustus 1944, tijdens een luchtgevecht, om het leven zijn gekomen. Hun optreden maakte op mij een diepe indruk.

<kinderen zingen een lied>

Wanneer iedereen deze woorden zou internaliseren en naar de intentie van dit lied zou handelen, dan leefden we nu in een héél andere wereld…

Maar dat is helaas niet zo.
Nog altijd is er geen wereldvrede,
nog altijd worden mensen slachtoffer van geweld,
zijn er grote verschillen tussen arm en rijk,
worden geloven misbruikt voor een eigen strijd in plaats van dat het geloof de basis voor naastenliefde en barmhartigheid is,
vult de zee zich meer en meer met smeltwater én plastic soup,
én nog altijd blijven we ons verbazen over:
- de respectloze wijze waarop meningen geuit worden waardoor we meer kunnen spreken van beledigingen, aantijgingen en discriminerende opmerkingen, dan van meningen.

We verbazen ons over het podium dat in de media en de sociale media geboden wordt aan ‘beelden’ in plaats van feitelijkheden.
‘Barbertje moet hangen’ en het publieke oordeel is al geveld op basis van een beeld dat in een split-second neergezet is, vóórdat het héle verhaal voor het voetlicht gebracht is.

Even vragen en luisteren,
iets laten bezinken of ergens over nadenken,
even de feiten op een rijtje zetten,
of tot 10 tellen en op de handen blijven zitten,
is er niet meer bij.

Direct een ongenuanceerd en verontwaardigd bericht posten, lijkt voor velen ‘usance’ te zijn geworden. 

Maar zoals ik al zei aan het begin van dit betoog: velen verbazen zich hierover en vinden ‘dat het toch écht anders zou moeten’! Zo gaan we toch niet met elkaar om?
Het tij lijkt ondanks die aanhoudende verbazing, nog niet gekeerd.
Ik hoop van harte dat we, wanneer we hier volgend jaar weer bijeenkomen, kunnen zeggen: de nuance heeft terrein gewonnen! De wereld is weer wat liever geworden.
Terug naar de schaal van Westerveld…
 
De jaarwisseling is in Westerveld rustig en veilig verlopen. Oudejaarsdag hebben we kunnen genieten van de vele tradities die onze regio rijk is zoals carbidschieten, op zeer kleine schaal crossen en een paar mooie feesten.
Wanneer we – en daarmee bedoel ik inwoners, bestuur en hulpdiensten – op dezelfde wijze blijven samenwerken, goede afspraken blijven maken én we op elkaar kunnen blijven vertrouwen, dan kunnen we ook de komende jaren steeds constateren dat we een mooie jaarwisseling gevierd hebben.

Uiteraard, want die vraag wordt iedere decembermaand weer gesteld, zijn er inwoners die het liefst een vuurwerk- en carbidverbod zien. Ze ondervinden bijvoorbeeld zelf hinder van het geluid dán wel, de dieren raken er totaal van in de stress. Sommige mensen voelen zich niet veilig, wellicht niet zozeer omdat er een directe dreiging is, maar omdat ze misschien geraakt zouden kunnen worden door het vuurwerk van een onverlaat die er mee gooit.

Ik begrijp die geluiden en die zorgen. Echter, het overgrote deel van onze inwoners:
- ‘doet normaal’ met carbid en vuurwerk,
- steekt het af in de tijdsspanne dat het toegestaan is,
- en gaat op een verstandige manier om met carbid en vuurwerk,
en hen zou ik het plezier en de traditie dan ook niet willen ontnemen vanwege een aantal die het niet wil begrijpen.
Maar zeg nooit-nooit: de publieke opinie over drank in het verkeer en roken in gebouwen en in de horeca, heeft óók een ontwikkeling doorgemaakt. Misschien dat we over jaren en jaren, óók in Westerveld héél anders denken over vuurwerkvrije zones et cetera, maar vooralsnog zie ik niet de aanleiding om die in te stellen.

<...>

Tenslotte nog een kleine vooruitblik op 2018, vóórdat we overgaan op de bekendmaking van het ‘Talent van Westerveld 2017’.

Op 21 maart mag kiesgerechtigd Westerveld naar een van de 16 stembureaus voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten én ook voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf deze plaats wil ik alle deelnemende partijen, alle kandidaten op de kieslijst én alle campagnemedewerkers een goede en vooral sportieve campagne toewensen.

Op woensdag 21 maart vanaf een uur of half 10 ’s avonds – de definitieve uitnodiging met aanvangstijd volgt uiteraard te zijner tijd – bent u weer van harte welkom in deze hal, voor de bekendmaking van de voorlopige uitslag en kan de formatie van de coalitie en daarna het college starten. 
Ik zie u hier óók graag allemaal terug op zaterdagavond 26 mei wanneer de vier muziekverenigingen - Advendo, de Bosnimf, UDI en VCE – een benefietconcert geven in de hal van het gemeentehuis. De opbrengst gaat naar het KWF.

Naast de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen krijgen we in de loop van dit jaar óók de uitslag van het beraad binnen UNESCO in Parijs, over het nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid. Ik hoop dat we allemaal vertrouwen hebben in die uitslag, op basis van het besef dat we met een uniek stuk immateriële en materiële geschiedenis te maken hebben. En met een unieke, hedendaagse voortzetting van het gedachtengoed van Johannes van den Bosch.

Niet geheel toevallig is dit jaar óók de viering van het 200-jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid dat groots gevierd wordt op vrijdag 20 april met onder andere een happening rond ‘de Proeftuin van Weldadigheid’ en een feestavond voor de inwoners van de Koloniën. Houdt u hiervoor vooral de berichtgeving van De Maatschappij in de gaten!

En daarmee heb ik maar een fractie benoemd van de belangrijke momenten in het komende jaar. Ik kan nog uren doorgaan met vooruitblikken op 2018, maar deze avond is vooral ook bedoeld om - onder het genot van een hapje en drankje - elkaar te spreken en de hand te drukken!

<afsluitend lied>