Wethouder Geertsma opent boomgaard in Havelte

Tijdens de opening sprak hij een groot aantal kinderen (groep 7/8) van OBS de Bosrank en buurtbewoners toe over het belang van fruitbomen, biodiversiteit en fruit.

De boomgaard is in ere hersteld omdat omwonenden in het voorjaar van 2017 aangegeven hebben dat ze de plek graag opgeknapt zien. Hierdoor is de boomgaard weer in ere hersteld.

Het planten van de fruitbomen is onderdeel van een breder programma binnen de gemeente Westerveld, gericht op het vergroten van de biodiversiteit. De boomgaard aan het Schukkingpad in Havelte is met de reconstructie het tweede dorp met een gemeentelijke fruitboomgaard. Ook Uffelte heeft een gemeentelijke boomgaard, de Amaliahoeve. Het onderhoud wordt, in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe, door vrijwilligers uitgevoerd.

Samenwerking Landschapsbeheer Drenthe
De gemeente Westerveld heeft op het gebied van vrijwilligersbegeleiding een samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe. De ondersteuning bestaat onder andere uit het overbrengen van kennis, afstemming van werkzaamheden, begeleiding van werkdagen en het beschikbaar stellen van gereedschap.

De oeroude boomgaard
Van oorsprong hadden veel boerderijen in Drenthe een boomgaard op het erf. De bewoners plukten er de vruchten van en veel diersoorten vonden er onderdak of voedsel. Denk bijvoorbeeld aan een steenuil of een egel. Hierdoor droegen de boomgaarden bij aan de biodiversiteit in een gebied. In de loop der tijd zijn veel boomgaarden helaas verdwenen, maar inmiddels zijn er veel initiatieven om deze belangrijke elementen te herstellen.

Wethouder Geertsma opent boomgaard in Havelte