Tour maakt dementie zichtbaar

Op dinsdag 22 januari 2019 staat in het gemeentehuis van de gemeente Westerveld van 09.30 uur tot 14.00 uur een informatiestand over dementie.

Alle geïnteresseerden kunnen hier informatie krijgen over het goed kunnen omgaan met mensen met dementie. Er is ook een Virtual Reality (VR) dementiebrillen aanwezig. Mensen kunnen dan ervaren hoe het is om te leven met dementie.

De twaalf Drentse gemeenten, de provincie, Zilveren Kruis, Alzheimer Nederland, Netwerk Dementie en Samen Dementievriendelijk tekenden eind september 2018 het convenant Dementievriendelijk Drenthe, zodat mensen met dementie zo lang mogelijk een waardig en zelfstandig leven krijgen. Sindsdien reist de informatiestand langs alle gemeenten om belangstellenden voor te lichten en dementie te laten ervaren. De gemeente Westerveld is de een-na-laatste, de gemeente Midden-Drenthe sluit de tour een week later af.

In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Het doel van Dementievriendelijk is om de komende jaren Nederlanders bewust te maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger.