Denk mee over duurzame energie in uw buurt

De gemeente Westerveld stelt samen met de andere Drentse gemeenten, de provincie en de waterschappen in Drenthe de regionale energiestrategie Drenthe (RES-Drenthe) op.

Drenthe is een van de dertig energieregio’s in Nederland. De energieregio’s zijn gevormd om invulling te geven aan de afspraken over:

  • grootschalige productie van duurzame elektriciteit op land;
  • verdeling van de in de regio aanwezige warmte;
  • de hiervoor benodigde infrastructuur.

Regie in eigen hand

Wethouder Doeven: “Na de publicatie van het concept klimaatakkoord ontkomen we er niet meer aan, in heel Nederland moet er meer duurzame energie opgewekt worden. In de gemeente Westerveld moeten we óók ons steentje hieraan bijdragen. Met de RES-Drenthe kunnen we invloed uitoefenen op de plaatsing van windmolens, zonnepanelen of andere duurzame energiebronnen. Als we dat niet doen, dan bepaalt uiteindelijk de Rijksoverheid waar in Westerveld duurzame energie opgewekt wordt. Om de regie in eigen hand te houden organiseren we twee bijeenkomsten om met u na te denken over de mogelijkheden die er in de gemeente zijn om duurzame energie op te wekken. Tijdens de bijeenkomsten wisselen we van gedachten over de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in de gemeente Westerveld. De uitkomst van de avonden gebruiken we om verder te onderzoeken wat mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in Westerveld zijn "

Aanmelden

Vanwege de zaalcapaciteit en catering is aanmelden verplicht. Via het formulier op deze website kunt u zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten op:

  • maandag 13 januari: gemeentehuis Diever;
  • dinsdag 14 januari: De Veldkei Havelte.

Ontvangst 19.45 uur, start om 20.00 uur tot ca. 22.00 uur.