Verkoop gemeentegrond

Als uw tuin grenst aan een (ongebruikt) stuk grond van de gemeente, vaak berm of plantsoen, is het misschien mogelijk deze grond te kopen of te huren om uw tuin uit te breiden. Zo'n groenstrook die aangrenzend aan uw perceel ligt, wordt ook wel snippergroen genoemd.

Aankoop snippergroen

Als u grond wilt kopen, kunt u tot en met 31 maart 2020 een aanvraag indienen. De volgende maanden van het jaar wordt onderzocht of de grond verkocht kan worden. Bij deze beoordeling kijken we onder andere naar de groenstructuur, het stedenbouwkundige plan, de verkeers- en sociale veiligheid en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Aanvraag snippergroen

U kunt online een aanvraag voor snippergroen indienen. Dit geldt ook als u nu al gemeentegrond in gebruik heeft en deze gemeentegrond wilt kopen. Als u na 31 maart 2020 een aanvraag indient, wordt deze in 2021 in behandeling genomen.