Aantal inwoners licht gestegen in 2020

Het voorlopig inwonersaantal op 1 januari 2021 in Westerveld is: 19.670.

Dit aantal kan nog met een aantal personen bijgesteld worden na het invoeren van ook de allerlaatste mutaties, dus vandaar dat jaarlijks gesproken wordt van een 'voorlopig inwonersaantal'.

Het inwonersaantal is daarmee gestegen ten opzichte van het voorlopig cijfer van 1 januari 2020, met 191 personen. De cijfers zijn niet geanalyseerd.

De voorlopige cijfers van de afgelopen jaren, op 1 januari:
1-1-2008  19.333
1-1-2009  19.302
1-1-2010  19.340
1-1-2011  19.366
1-1-2012  19.196
1-1-2013  19.098
1-1-2014  18.941
1-1-2015  19.085
1-1-2016  18.954
1-1-2017  19.086
1-1-2018  19.151
1-1-2019  19.354
1-1-2020  19.479