Gemeente Westerveld helpt getroffen cultuursector

De rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld voor gemeenten om de culturele infrastructuur in stand te houden. Ook de gemeente Westerveld heeft hier een gedeelte van ontvangen om lokale culturele instellingen te ondersteunen. Vanaf 15 januari tot en met 31 maart 2021 kunnen culturele instellingen, die omzetverlies in 2020 hebben geleden door de coronamaatregelen, subsidie aanvragen.

“Het is voor de leefbaarheid essentieel dat de culturele sector in stand wordt gehouden. Grote culturele instellingen, zoals het Shakespeare theater en museum de Proefkolonie, zijn van groot belang voor de lokale economie en naamsbekendheid van de gemeente Westerveld. Maar ook kleine culturele partijen zijn van onschatbare waarde.. Zij zorgen voor verbinding in de samenleving.” Aldus wethouder Doeven

De regeling

  • De regeling dekt (gedeeltelijk) het omzetverlies van 2020 dat geleden is als gevolg van de coronamaatregelen;
  • De regeling is voor culturele instellingen zonder winstoogmerk, zoals verenigingen en stichtingen die activiteiten organiseren gericht op kunst, muziek, dans, theater, literatuur en/of erfgoed;
  • Het aan te vragen bedrag is tussen de € 500 en € 2.500;
  • De aanvragen worden afgehandeld in de volgorde waarop de aanvragen binnenkomen. Er is een subsidieplafond van € 45.000;
  • De regeling is aan te vragen van 15 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.

Is het maximale bedrag van € 2.500 niet voldoende om de omzetverliezen te dekken, dan verzoeken we de organisaties om wél de aanvraag in te dienen. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Er is namelijk extra geld gereserveerd voor culturele instellingen voor wie deze subsidie niet toereikend is.

Meer informatie over de regeling vindt u op de webpagina Noodsteun voor culturele instellingen.