Nieuwjaarstoespraak 2021

Normaalgesproken had gemeente Westerveld op de 3e woensdag in januari, de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden, maar vanwege de coronamaatregelen blijft de hal in het gemeentehuis op woensdag 20 januari 2021 leeg.

Een paar dagen geleden heeft burgemeester Jager de nieuwjaarstoespraak in een lege hal uitgesproken en opgenomen:

Tekst

De tekst van de toespraak lezen? Dat kan ook:

Over een paar dagen is het precies een jaar geleden dat deze hal in het gemeentehuis een bruisend verzamelpunt was voor jonge en oude Westervelders, voor ondernemers, afgevaardigden van verenigingen en organisaties en voor college- en raadsleden. Er waren geboren en getogen Westervelders én zogeheten ‘nieuwe inwoners’. Een mooie mix én een mooie avond waar onder het genot van een hapje en een drankje nieuwjaarswensen uitgewisseld werden, er bijgepraat werd én wellicht nieuwe contacten, initiatieven en projecten ontstaan zijn.

In de nieuwjaarstoespraak sprak ik een jaar geleden over de rustige jaarwisseling met – uiteraard – weinig vernielingen én gezellige bijeenkomsten met het traditionele carbidschieten. Ik zeg bewust úiteráárd weinig vernielingen’ omdat het normaal zou moeten zijn, dat we het met elkaar gezellig, geweldloos en vandalisme-vrij houden. Ook dit jaar kan ik zeggen dat onze jaarwisseling rustig en goed is verlopen. Daar waar met carbid is geschoten, werd dat volgens de regels en afspraken gedaan. Ieder jaar hebben de carbidgroepen, de wijkagenten en de gemeente vroegtijdig en regelmatig overleg hierover. De insteek van ons allemaal is, om de traditie van het carbidschieten op een goede, veilige manier te behouden. In Westerveld laten we al jaren zien, dat dat kan!

Vorig jaar zei ik op deze plek ook: in principe is 2020 een jaar zonder verkiezingen en dat is ook zo uitgekomen. Voor 2021 staan er wél verkiezingen gepland, namelijk de Tweede Kamerverkiezingen in maart. In coronatijd vergen de verkiezingen aanpassingen in de uitvoering, maar het belang van het uitbrengen van de stem blijft. Verkiezingen zijn een belangrijk goed voor ons allen. Op zulke momenten kunnen we mede bepalen wat er gaat gebeuren in de komende jaren. Een enorm belangrijk democratisch recht om te mogen stemmen. En een onderdeel van onze vrijheid. Want er zijn nog steeds landen waar men niet die vrijheid kent om te mogen stemmen of waar soms uitslagen van stemmingen niet worden gerespecteerd.

2020 had een jaar moeten zijn waarin we die vrijheid uitbundig hadden gevierd. In het hele land en zéker ook in Westerveld waren er veel extra evenementen gepland – van klein en ingetogen tot groot en uitbundig – om stil te staan bij de waarde van vrijheid en vrede én om 75 jaar vrijheid te vieren. Hoe anders is de realiteit in januari 2021: ik sta hier in een lege hal en voorlopig blijft deze hal leeg. En dit is nog maar een klein voorbeeld. In ons land en in onze gemeente is al weken of maanden sprake van lege dorpshuizen, horecazaken, groepsaccommodaties, lege festivalterreinen, recreatiezalen, theaters, bibliotheken, sportvelden en scholen. En voorlopig zal dat ook nog zo blijven. Ik spreek nu wel de hoop uit dat met het begin van het vaccinatieprogramma er over niet al te lange tijd – zij het in aangepaste vorm – wél weer iets meer mogelijk wordt. En dat er af en toe weer iets in onze agenda’s staat: het vieren van een verjaardag óf huwelijksjubileum of gewoon een leuk evenement. Ik gun dit onze inwoners, de organisatiecomités, de vrijwilligers, de ondernemers en bovenal ook de duizenden bezoekers van bijvoorbeeld onze openluchtvoorstellingen, musea, de diverse tochten, het bloemencorso, de dorpsfeesten en markten. En wanneer er afscheid genomen moet worden, dan willen we dat doen met onze dierbaren om ons heen.

De coronacrisis leidt voor ieder mens en voor alle sectoren tot enorme veranderingen en verschuivingen en de impact is verschillend maar voor bijna iedereen is dit een hele zware tijd.
Welke consequenties heeft dit alles voor de toekomst op korte en langere termijn? Gaan we bij de pakken neerzitten of pakken we vol goede moed de draad weer op? We zullen samen het leed dat velen heeft getroffen moeten verwerken. Dat vraagt aandacht en voldoende tijd. Maar dán willen we ook vieren, dat we van het ‘pandemiejuk’ zijn bevrijd. In het afgelopen jaar hebben veel landgenoten ontdekt dat een vakantie in eigen land geweldig kan zijn en dat Westerveld ruimte, frisse lucht, mooie natuur en een gevoel van een enorme vrijheid in die ruimte biedt. We hopen hen óók het komende jaar te mogen en kunnen ontvangen. Mensen hebben óók ontdekt, dat thuiswerken prima kan in het landelijk gebied. We denken als gemeente graag mee met de mensen, die zich mogelijk in ons gebied willen vestigen. En uiteraard denken we ook graag mee met de mensen in onze gemeente die hier willen blijven wonen, bijvoorbeeld jongeren. Iedereen is welkom en mag zich hier welkom voelen!

En dan ligt er de uitdaging, om met elkaar te gaan werken aan onder andere de RegioDeal, de energietransitie, het binnenhalen van bedrijven of instellingen die binnen onze gemeente passen en aan de leerstoel waarmee we op een andere duurzame, innovatieve wijze invulling geven aan onze samenleving.

Het is aan het begin van een jaar altijd moeilijk om aan te geven, wat het komende jaar gaat brengen. Voor 2021 is dat misschien nog wel moeilijker dan ooit, maar ik durf uit te spreken dat de Westerveldse inwoners veerkracht hebben en dat we zaken samen zullen gaan oppakken. Ik vertrouw erop dat we – inmiddels – 76 jaar vrijheid op gepaste schaal zullen gedenken en vieren, dat we samen nieuwe uitdagingen oppakken en bouwen aan onze toekomst en de samenleving voor de generaties na ons.

Wat ik u tenslotte óók graag namens het gemeentebestuur wil meegeven is uiteraard de wens dat het u en uw dierbaren goed gaat en bovenal wens ik u allen een goede gezondheid!

Ik hoop u het komend jaar weer eens te treffen in andere omstandigheden en: pas goed op elkaar.

Kop derveur!