Politieke avond Westerveld 12 januari 2021

De raad vergadert op dinsdag 12 januari om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Beheer Buitenruimte Westerveld en overname groenmedewerkers Reestmond door ROVA (informatieronde)
  2. Voorstel Fusie OBS De Veldwikke Darp en OBS De Bosrank Havelte (debatronde)
  3. Voorstel Noodsteun voor culturele infrastructuur (debatronde)
  4. Rondvraag

De avond volgen

In verband met de coronacrisis is de Politieke avond Westerveld alleen online te volgen via webcast

Inspreken

Het is mogelijk om voorafgaand aan een debatblok maximaal vijf minuten in te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u contact opnemen met de griffier.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger