Stembureauleden gezocht

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om de verkiezing goed te laten verlopen zijn wij op zoek naar stembureauleden.

Ook deze verkiezingen verlopen anders vanwege corona. De tijdelijke wet covid-19 is van kracht. Dit betekent dat er extra maatregelen worden getroffen om te zorgen voor een veilig verloop van de verkiezingen. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kan er daarom vervroegd gestemd worden. Daarnaast worden onder andere kuchschermen in de stemlokalen geplaatst, zijn er looproutes en gelden er extra hygiënemaatregelen. Verder wordt een extra stembureaulid benoemd die in de gaten moet houden of alles volgens voorspoedig verloopt.

We zijn daarom op zoek naar meer vrijwilligers (stembureauleden), om deze verkiezing tot een succes te maken. Wilt u meehelpen als stembureaulid? Meld u dan aan!

Werkzaamheden stembureaulid

De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur. Als stembureaulid zorgt u ervoor dat de stemming goed verloopt. Samen met de andere stembureauleden neemt u de stempassen in, controleert u het ID-bewijs van de stemmer en reikt u de stembiljetten uit. Het extra vierde stembureaulid staat bij de ingang en controleert of er niet teveel kiezers aanwezig zijn in het stemlokaal. Vooraf krijgt u uitleg over wat er precies moet gebeuren. U hoeft niet de hele dag aanwezig te zijn. Stembureauleden worden ingedeeld in twee groepen, namelijk van 07.00 tot 14.00 uur of van 14.00 tot 21.00 uur. Na sluiting van het stembureau worden door de stembureauleden de stemmen geteld.

Aanmelden of meer informatie

Bent u 18 jaar of ouder en lijkt het u leuk om mee te helpen? Meld u aan als vrijwilliger via de website westerveld.mijnverkiezing.nl/registreer. Neem voor meer informatie contact op met Bureau Verkiezingen via: verkiezingen@gemeentewesterveld.nl