Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Per 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet) gewijzigd. Er zijn andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. De jeugdhulp die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook houdt uw (pleeg)kind dezelfde hulpverlener.

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp.

Een andere gemeente verantwoordelijk

Voor de meeste jeugdigen blijven wij als gemeente Westerveld de jeugdhulp betalen. Voor een klein aantal jeugdigen is per 1 januari een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk. De inhoudelijke zorg die uw (pleeg)kind ontvangt verandert niet. Ook blijft uw (pleeg)kind bij dezelfde hulpverlener. En pleegkinderen blijven in hun eigen pleeggezin.

Wanneer een andere gemeente verantwoordelijk wordt voor uw (pleeg)kind, dan ontvangt u of uw (pleeg)kind op korte termijn een brief. In deze brief staat informatie over de nieuwe gemeente. Daarnaast zorgen wij voor een zorgvuldige overdracht.

Waar kan ik vragen stellen over deze wetswijziging?

Vanaf 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente.

Wat is de reden van de wetswijziging?

Het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daarom is per 1 januari het woonplaatsbeginsel aangepast. De nieuwe wet geldt ook voor de jeugdigen die nu jeugdhulp hebben.

Spelregels en veranderingen

  • In de oude situatie werd voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige.
  • In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag.

Meer informatie is te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Wat verandert er precies voor mijn (pleeg)kind door deze wetswijziging?

De zorg die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook de hulpverlener verandert niet. Als een andere gemeente per 1 januari 2022 verantwoordelijk is voor de jeugdhulp, krijgt uw (pleeg)kind een nieuw contactpersoon bij die gemeente. Als dit voor uw kind geldt, dan wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd.
Het eventuele dossier wordt met veel aandacht overgedragen aan uw contactpersoon van de nieuwe gemeente.

Als uw (pleeg)kind na 1 januari 2022 nieuwe ondersteuning nodig heeft, meld dit dan bij de nieuwe gemeente die in de brief vermeld staat. Als de ondersteuning afloopt, wordt door hen gekeken naar het mogelijke vervolg van de hulp.