Januari 2023

 • Historisch gemeentearchief Westerveld te bezoeken

  In het hart van het gemeentehuis in Diever bevindt zich de archiefbewaarplaats van de gemeente. Hier worden de stukken van het gemeentearchief in een kluis bewaard. Stukken van de Burgerlijke Stand, bouwdossiers, aanleg van straten of woonwijken, maar ook notulen van raadsvergaderingen zijn hier terug te vinden. Bezoekersinformatie en het nieuwe bezoekersreglement zijn vanaf nu beschikbaar op de website.

 • Werk in uitvoering

  In opdracht van de gemeente voert Schagen Infra de komende weken op diverse plekken in onze gemeente onderhoudswerkzaamheden uit aan betonwegen die kampen met krimpvoegen. Dit kan voor oponthoud zorgen. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden starten op 30 januari aanstaande en duren circa 2 weken.

 • Extra informatieavond op 6 februari in Vledder- Westerveld Bespaart Energie

  Op maandag 6 februari vindt een extra informatieavond Westerveld Bespaart Energie plaats in Naobuur in Vledder. De avond start om 19.30 uur (inloop 19.00 uur). Tijdens de informatieavond krijgen de aanwezigen energiebesparingstips en informatie over het gebruik van isolatiematerialen en mogelijkheden tot financiële ondersteuning met als doel hun energierekening omlaag te brengen. De bijeenkomsten in Havelte op 19 januari en Wilhelminaoord op 23 januari waren druk bezocht.

 • Actualisatie informatiegids Westerveld Gemeentemagazine

  Vanaf deze week (30 januari) is Akse Media gestart met het actualiseren van de redactionele adressen en acquisitie voor de nieuwe informatiegids van Westerveld, het gemeentemagazine 2023-2024.

 • Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid opgenomen in de Canon van Nederland

  De Koloniën van Weldadigheid zijn toegetreden tot het netwerk van de Canon van Nederland. De officiële markering van de toetreding vond plaats in Museum de Proefkolonie in Frederiksoord in het bijzijn van leerlingen van OBS de Kievitshoek uit Wilhelminaoord en gedeputeerde Nelleke Vedelaar. In het Canonnetwerk werken musea en erfgoedinstellingen samen om de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen. De historische locaties in Frederiksoord-Wilhelminaoord en Veenhuizen van de Nederlandse Koloniën van Weldadigheid zijn als sleutelstuk opgenomen en vertellen een verhaal bij het venster Koning Willem I.

 • Crisis noodopvang verhuist van Dwingeloo naar Diever

  Landhuis Noordes heeft voor de periode van 1 februari tot 1 april 2023 de groepsaccommodatie beschikbaar gesteld voor de opvang van asielzoekers. Dit houdt in dat gedurende deze periode er tot maximaal 30 asielzoekers opgevangen kunnen worden op deze locatie aan de Achterstaat 7 te Diever.

 • Welkomstpakket voor nieuwe inwoners gemeente Westerveld

  Inwoners die vanuit een andere gemeente naar de gemeente Westerveld verhuizen kunnen vanaf nu een welkomstpakket aanvragen. In dit welkomstpakket zitten onder andere de informatiegids, de Cultuurgids, een magazine van de Beweegcoaches, een wandelkaart en andere interessante informatie over de gemeente. Het pakket is via de gemeentelijke website en aan de balie aan te vragen.

 • Noodopvang asielzoekers hotel Brinkzicht, Vledder

  De situatie met betrekking tot de opvang van asielzoekers is nog steeds niet opgelost. Er zijn in het hele land nog onvoldoende opvangplekken om asielzoekers op te vangen. Het COA is daarom hard op zoek naar (nood)opvangplekken.

 • Uitreiking erepenningen

  Woensdagavond 18 januari werden de heer en mevrouw Kuiper uit Diever nietsvermoedend meegenomen naar de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Westerveld. Burgemeester Jager verraste het echtpaar met een erepenning en daarmee het ereburgerschap van de gemeente Westerveld.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Rikus Jager

  Hier leest u de volledige toespraak van burgemeester Rikus Jager:

 • Burgemeester Jager in gesprek met vrijwilligers en vluchtelingen

  Bekijk de korte film waarin burgemeester Jager van Westerveld in gesprek is met vrijwilligers in Westerveld. Ook gaat hij in gesprek met vluchtelingen die tijdelijk in onze gemeente wonen, omdat ze op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging.

 • Een divers en gezond bos

  Bosgroep Noord-Oost Nederland is vandaag gestart met dunningswerkzaamheden in het bos bij Overcinge, Darp en Dieverbrug. Dit is in opdracht van de gemeente Westerveld. Aangetaste en dode bomen langs wegen en paden worden verwijderd en zogenaamde toekomstbomen krijgen meer ruimte.

 • Vertraging aanleg fietspad Startbaan Havelte

  Op 28 november 2022 startte Leemans met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuw fietspad. Bij deze werkzaamheden werd de Startbaan, vanaf de Kolonieweg tot en met de parkeerplaats van de Toegangspoort Holtingerveld in Havelte afgesloten voor (fiets-)verkeer. Volgens planning zou deze afsluiting ongeveer tot het voorjaar van 2023 duren.

 • Gespreid betalen gemeentelijke belastingen 2023

  Eind februari verstuurt de gemeente Westerveld de gecombineerde aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2023. Veel inwoners van de gemeente betalen deze aanslagbiljetten al via automatische incasso in 8 gelijke maandelijkse termijnen. Zonder automatische incasso moet de aanslag in 3 termijnen worden betaald. In dat geval moet op elke vervaldag (deze staan vermeld op het aanslagbiljet) een derde deel van het totaalbedrag zijn betaald.

 • Westerveld biedt inwoners online geldplannen

  Als inwoner van gemeente Westerveld kunt u kosteloos en anoniem gebruikmaken van Startpunt Geldzaken. Met de verschillende geldplannen kunt u inzicht krijgen in uw financiële situatie.

 • Storkschool in Dwingeloo start met NT2 klas

  Maandag 9 januari 2023 is de Storkschool in Dwingeloo met een NT2 klas gestart. NT2 staat voor: Nederlands als tweede taal. In deze klas kunnen onder andere kinderen van asielzoekers tussen 4 en 12 jaar terecht. De kinderen komen uit verschillende landen bij elkaar in deze klas. In de NT2 klas krijgen de kinderen intensief Nederlandstalig onderwijs en worden ze klaargestoomd voor het regulier basisonderwijs.

 • Jaarwisseling in Westerveld goed verlopen

  In de gemeente Westerveld is de jaarwisseling goed verlopen. Gisteren, op oudejaarsdag, bezocht burgemeester Rikus Jager zo’n 20 plekken in de gemeente waar met carbid werd geschoten. De afspraken die hiervoor waren gemaakt, zijn goed nagekomen. Ook de regels voor vuurwerk zijn in Westerveld goed nageleefd. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan, die vermeldenswaard zijn.

 • Aantal inwoners nagenoeg gelijk gebleven in 2022

  Het voorlopig inwonertal op 1 januari 2023 in Westerveld is 19.866.