Een divers en gezond bos

Bosgroep Noord-Oost Nederland is vandaag gestart met dunningswerkzaamheden in het bos bij Overcinge, Darp en Dieverbrug. Dit is in opdracht van de gemeente Westerveld. Aangetaste en dode bomen langs wegen en paden worden verwijderd en zogenaamde toekomstbomen krijgen meer ruimte.

Regelmatige bezoekers en bewoners uit Havelte, Darp, Dieverburg en omgeving hebben waarschijnlijk al bomen gezien met een oranje ring om de stam. Deze gemarkeerde bomen worden binnenkort verwijderd. De dunningswerkzaamheden zorgen voor een gevarieerder en natuurlijker bos en geven gezonde bomen meer licht en lucht om te groeien.

Waarom?

Door stormen, ziektes en aantastingen is sinds de laatste dunning (2016) een hoop veranderd. Er staan een aantal dode bomen langs wegen en paden die een gevaar kunnen vormen voor bezoekers en passanten. Daarnaast zijn er een paar stukken bos met fijnspar die allemaal dood of zwak zijn. Deze worden gekapt waarna later nieuwe soorten worden ingeplant. Ook is het nodig om toekomstbomen meer ruimte te geven. Een toekomstboom is een boom waarvan is vastgesteld dat die mag blijven groeien ten opzichte van andere bomen. Deze boom draagt namelijk bij aan een bepaald doel, bijvoorbeeld biodiversiteit. Door ruimte te bieden aan deze toekomstbomen gaat het bos er gevarieerder en natuurlijker uitzien en krijgen gezonde bomen meer licht en lucht om te groeien.
Karakteristieke bomen langs wandelpaden, en bomen die dienst doen als nestboom voor vogels of vleermuizen, blijven in ieder geval staan. Deze nestbomen worden voor de werkzaamheden in kaart gebracht en tijdens de werkzaamheden ontzien. 

Dunningsplan

Bij het opstellen van het dunningsplan is op de volgende zaken gelet:

  • Aangetaste en dode bomen die een gevaar vormen voor wandelaars en andere gebruikers van het defensieterrein worden gekapt.
  • Bomen die waardevol zijn, de zogenaamde toekomstbomen, worden “gekoesterd”; dit betekent dat ze ruimte krijgen. Dit doen we door omliggende, minder waardevolle bomen te kappen.
  • Dode bomen die geen gevaar vormen voor gebruikers en andere bomen blijven staan, zodat ze gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld holenbroeders, zoals de specht.
  • Er komen blijvende dunningspaden zodat mogelijke bodemverdichting door werkzaamheden beperkt blijft tot enkele locaties.
  • Alleen bomen met een oranje markering worden geveld. Met uitzondering van de slechte stukken bos met fijnspar.

Het dunningsplan is opgesteld door Bosgroep Noord-Oost Nederland. Zij begeleiden de dunning in overleg met de Gemeente Westerveld.

Mogelijke (geluids)overlast en veiligheid

Tijdens de werkzaamheden kan er sprake zijn van enige (geluids)overlast door de werkzaamheden en het werkverkeer. U kunt, met uitzondering van de afgesloten paden, gewoon het bos in, maar let erop dat u niet binnen het werkbereik van de machines komt! Paden die mogelijk schade oplopen door de werkzaamheden worden achteraf weer hersteld. 
De uitvoering duurt ongeveer 4 tot 6 weken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Bosgroep Noord-Oost Nederland.