Historisch gemeentearchief Westerveld te bezoeken

In het hart van het gemeentehuis in Diever bevindt zich de archiefbewaarplaats van de gemeente. Hier worden de stukken van het gemeentearchief in een kluis bewaard. Stukken van de Burgerlijke Stand, bouwdossiers, aanleg van straten of woonwijken, maar ook notulen van raadsvergaderingen zijn hier terug te vinden. Bezoekersinformatie en het nieuwe bezoekersreglement zijn vanaf nu beschikbaar op de website.

Het archief zelf is niet toegankelijk voor bezoekers. Het gemeentearchief is daarom geopend op afspraak. Bekijk hiervoor de bezoekersinformatie op de pagina van het gemeentearchief. Hier vindt u ook het nieuw opgestelde bezoekersreglement. 

Er is een bezoekersruimte ingericht waar archiefstukken kunnen worden ingezien. Ook is het mogelijk dat wij archiefonderzoek voor u uitvoeren, als u zelf niet in de gelegenheid bent om naar het archief te komen.

archief1  archief2
Foto: archief in het gemeentehuis in Diever