Gespreid betalen gemeentelijke belastingen 2023

Eind februari verstuurt de gemeente Westerveld de gecombineerde aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2023. Veel inwoners van de gemeente betalen deze aanslagbiljetten al via automatische incasso in 8 gelijke maandelijkse termijnen. Zonder automatische incasso moet de aanslag in 3 termijnen worden betaald. In dat geval moet op elke vervaldag (deze staan vermeld op het aanslagbiljet) een derde deel van het totaalbedrag zijn betaald.

Aanvragen automatische incasso 

Wilt u uw belastingen ook in 8 maandelijkse termijnen betalen waardoor het maandbedrag lager wordt? Vul dan het digitale machtigingsformulier in. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. 

U kunt ook een papieren formulier aanvragen. Hiervoor kunt u mailen naar info@gemeentewesterveld.nl of bellen naar telefoonnummer 14 0521. Het papieren formulier wordt via de post naar u toegestuurd.

NB: 

  • Deelname aan de automatische incassoregeling is niet mogelijk wanneer het totaalbedrag van een aanslagbiljet meer dan € 50.000,-- bedraagt. 
  • Het totaalbedrag van de aanslagbiljetten toeristen- en forensenbelasting wordt, ook bij automatische incasso, in maximaal 3 termijnen afgeschreven.

Lees meer over alle betalingsmogelijkheden gemeentelijke belastingen.