Noodopvang asielzoekers hotel Brinkzicht, Vledder

De situatie met betrekking tot de opvang van asielzoekers is nog steeds niet opgelost. Er zijn in het hele land nog onvoldoende opvangplekken om asielzoekers op te vangen. Het COA is daarom hard op zoek naar (nood)opvangplekken.

Deze maand is het COA tot een overeenkomst gekomen met de eigenaar van hotel Brinkzicht in Vledder over tijdelijke opvang van asielzoekers in het hotel. De opvang gaat in vanaf woensdag 25 januari en eindigt op 13 maart aanstaande. Hotel Brinkzicht stelt gedurende deze periode kamers beschikbaar voor maximaal 80 asielzoekers.

De organisatie van deze noodopvang ligt in handen van het COA in samenwerking met hotel Brinkzicht. Het COA verzorgt de opvang en begeleiding met personeel en management komend van de noodopvang Assen. De tijdelijke bewoners komen deels uit Ter Apel en Budel waar zij sinds kort de asielprocedure zijn gestart.

Daarnaast zijn COA en hotel Brinkzicht voornemens ook vanaf september 2023 tot begin april 2024 noodopvang te bieden aan max. 80 asielzoekers. Zodra hier meer concrete informatie over beschikbaar is, delen wij dit op onze website.

Meer informatie

Als u vragen heeft over deze noodopvang, kunt u contact opnemen met het COA via telefoonnummer 06-27408572 en via het mailadres assennoodopvang@coa.nl