Inwoonster genaturaliseerd

Maandag 10 juli 2017 is een inwoonster van Westerveld, tijdens een zogeheten naturalisatieceremonie, Nederlander geworden. Mevrouw A.E.C. Kapari uit Diever had de Griekse nationaliteit.

De naturalisatieceremonie kent een formeel onderdeel en is daarnaast vooral een gezellige bijeenkomst met burgemeester Jager, waar onder het genot van een kop koffie, informeel met elkaar gesproken wordt.

Tijdens de naturalisatieceremonie, het formele deel, heeft mevrouw Kapari de eed afgelegd:
“Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
Vervolgens reikte burgemeester Rikus Jager het besluit van Nederlanderschap uit.

In Westerveld worden jaarlijks zo’n 10 tot 15 Westerveldse inwoners, Nederlander door naturalisatie.

Inwwonster van Westerveld genaturaliseerd