Resultaten enquête en expedities BrinQ gepresenteerd

De afgelopen maanden is door veel inwoners van Westerveld meegedacht over de kwaliteit van de openbare ruimte. Bijna duizend inwoners hebben de enquête ingevuld en meer dan vijftig vertegenwoordigers van belangengroepen zijn op expeditie geweest in de openbare ruimte. Dinsdagavond 11 juli 2017 heette wethouder Geertsma zo’n 60 belangstellenden welkom bij de presentatie van de resultaten.

De enquête en de expedities maken deel uit van het project BrinQ. Bij het project BrinQ maakt de gemeente Westerveld samen met inwoners een visie voor de héle openbare ruimte. Die visie geeft de komende jaren richting aan de beleidsplannen. De gemeenteraad stelt het definitieve document vast.

Enquête

In mei jl. heeft de gemeente Westerveld een uitnodiging voor het invullen van een online enquête verstuurd naar zesduizend huishoudens. In deze enquête konden inwoners hun mening geven over bijvoorbeeld het gebruik en het onderhoud van gemeentelijke wegen, paden, 'het groen' en straatmeubilair. De volledige rapportage is te downloaden op www.brinqwesterveld.nl. Een hele kleine greep uit de uitkomsten:

  • de enquête is ingevuld door bijna 1000 inwoners, een respons van 16% (en dat is hoog in verhouding tot andere vergelijkbare onderzoeken)
  • wanneer aan inwoners wordt gevraagd wat men absoluut zou willen behouden in de openbare ruimte in hun directe omgeving, dan komt als eerste in gedachten: groen, de bomen en/of de fietspaden
  • wat betreft onderhoud moet de meeste prioriteit worden gegeven aan het dorpscentrum (77%), gevolgd door de woonwijken (53%) en de doorgaande wegen (44%)
  • kijkend naar belangrijke eigenschappen voor een openbare ruimte dan worden de onderwerpen ‘verkeersveiligheid’, ‘sociale veiligheid’, ‘schoon’ en ‘genieten van de natuur’ vaak genoemd
  • de huidige inrichting van de openbare ruimte wordt door de inwoners van de gemeente Westerveld beoordeeld met een 6,9. Het huidige beheer krijgt een 6,1
  • een groot aantal respondenten geeft aan mee te helpen in het onderhouden van de openbare ruimte (39%) of zou dit wel willen doen (13%).

Expedities

Naast de enquête zijn ruim vijftig vertegenwoordigers van groepen inwoners (bijvoorbeeld dorpsbelangen, ondernemersverenigingen, boermarken et cetera) aan de slag gegaan met het bepalen van kwaliteit in de openbare ruimte. In vier groepen zijn zij op pad gegaan in de openbare ruimte van Diever, Havelte, Dwingeloo en Vledder. Daar troffen zij meteen héél veel verschillende aspecten aan om over te praten: wegen, fietspaden, greppels en sloten, 'groen’, bankjes et cetera. Wat deze vertegenwoordigers verstaan onder ‘kwaliteit in de openbare ruimte’ brachten zij vervolgens in woord én beeld (op plattegronden van de Westerveldse kernen) in kaart.

Resultaten

De resultaten van de enquête en de verslagen van de expedities zijn terug te vinden op de tijdelijke projectwebsite www.brinqwesterveld.nl. De resultaten gaat de gemeente gebruiken bij het opstellen van de conceptvisie op de openbare ruimte. Deze conceptvisie wordt weer besproken met de ruim vijftig vertegenwoordigers vóórdat de conceptvisie aan college en gemeenteraad worden voorgelegd. De volgende bijeenkomst met de ruim vijftig vertegenwoordigers is in september.

Impressie 2e informatieavond BrinQ

Impressie 2e informatieavond BrinQ

Logo project BrinQ