Vastgesteld bestemmingsplan voor Havelte

Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor Havelte gewijzigd vastgesteld. De volgende stap in de procedure is dat het vastgestelde bestemmingsplan gepubliceerd wordt en ter inzage wordt gelegd.

Wij beseffen ons dat de (school)vakantieperiode binnenkort aanbreekt maar omdat er in dit bestemmingsplan geen ingrijpende wijzigingen opgenomen zijn, willen wij liever niet nog zes weken wachten. Zes weken wachten zou betekenen dat een mogelijke beroepsprocedure en daarmee mogelijk ook de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opschort. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld aanvragen omgevingsvergunningen. Deze aanvragen moeten dan langer wachten.

Ter inzage

Vanaf 27 juli tot en met 6 september 2017 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. In 'Da’s Mooi' van 25 juli 2017 wordt de publicatie geplaatst. Ook is het vastgestelde plan, het raadsbesluit en de nota van zienswijzen vanaf 27 juli 2017 in te zien op  www.ruimtelijkeplannen.nl. In de nota van zienswijzen zijn de wijzigingen opgenomen.