Vlag gehesen in basiskamp Entre Nous

Woensdagochtend 12 juli 2017 hebben gedeputeerde Bijl, wethouder Van Schelven en directeur Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid elk een vlag gehesen in basiskamp Entre nous

Basiskamp Entre Nous is een kunstproject aan de rand van Frederiksoord aan de Van Helomaweg. In samenwerking met Stichting KiK wil kunstenaar Edwin Stolk met een ‘humanitaire missie in eigen land’ de discussie over de naoorlogse verzorgingsstaat verbreden. De hele maand september is basiskamp Entre Nous open voor publiek.

Het officiële moment werd aangekondigd door drie trompettisten die ieder op een wachttoren in het kamp elkaar ‘Opening van de ban’ toespeelden. Onder het toeziend oog van een groep betrokken partijen en media werd vervolgens de provinciale, gemeentelijke en de Entre Nous-vlag gehesen. Tijdens de bijeenkomst werd een tipje van de sluier gelicht over het publieksprogramma. Met de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid in het achterhoofd wordt gekeken naar de hedendaagse situatie van de verzorgingsstaat. Voor dit publieksprogramma worden denkers, filosofen, wetenschappers, nieuwe initiatieven lokaal en nationaal aan tafel gevraagd. Door bruggen te bouwen tussen kennis en middelen uit de democratische driehoek  (burger, bedrijfsleven en overheid) beoogt Stolk een unieke infrastructuur voor een onderzoek naar de verzorgingsstaat van morgen te creëren.

In september 2017 wonen en werken vier weken lang twaalf kunstenaars in het basiskamp en wordt er in de vijf weekenden een uitgebreid  publieksprogramma georganiseerd. Groninger kunstenaar Ivanka Annot vertelde over haar manier van werken en wat het betekent om op zo’n bijzondere plek te mogen werken. De kunstenaars  worden vanuit elke provincie ‘opgezonden’ naar Drenthe en zullen – in interactie met hun omgeving en de aangereikte thema’s - aan verzorgingsstaat gerelateerde onderwerpen werken. Iedereen wordt uitgenodigd onderdeel te worden van dit onderzoek naar de participatiesamenleving en mee te denken over hoe deze eruit zou moeten zien. Tijdens het weekendprogramma met debatten en lezingen proberen we bijvoorbeeld antwoord te krijgen op vragen als: wanneer het publieke steeds meer privaat wordt, hoe geef je dan vorm aan een inclusieve samenleving? Welke vorm van democratie past bij de toekomstige samenleving zoals die zich lijkt te ontwikkelen? Maar ook de sociale kwestie in de 21e eeuw. Hoe kan armoede in onze zeer welvarende maatschappij worden uitgebannen? Wat leren we van Johannes van den Bosch?

Meer informatie over dit kunstproject staat op www.basiskamp-entrenous.nl

Vlag hijsen bij basiskamp Entre Nous