Verbod vuur te stoken

Vanwege de aanhoudende droogte en gevaar voor de omgeving is het stookverbod zoals genoemd in artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Westerveld met ingang van 20 juli 2018 van toepassing in de gehele gemeente.

Dit verbod geldt dus ook voor de volgende activiteiten in de openbare ruimte:

- verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

- sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven;

- vuur voor koken, bakken en braden.

Dit verbod geldt tot nadere berichtgeving.