Westerveld zet vraagtekens bij besluit over verlenging en uitbreiding gaswinning bij Eesveen

Het college van Westerveld is zeer verbaasd over dit besluit. Wethouder De Jong “Eerder diende de gemeente Westerveld al een kritische zienswijze voor dit plan in waarin werd aangedrongen op een goede nulmeting, duidelijke schadeafhandeling en betere informatievoorziening voor onze inwoners.

Ook zijn vragen gesteld over het effect van de velden onderling in samenhang met andere mijnbouwactiviteiten. Het instemmingsbesluit dat nu ter inzage ligt, voldoet wat ons betreft niet aan deze voorwaarden. De enige voorwaarde die Vermillion opgelegd krijgt is het doen van een bouwkundige nulmeting. We gaan uitzoeken wat mogelijk is om dit instemmingsbesluit niet in werking te laten treden, zodat het tweede veld bij Eesveen nog niet gewonnen kan worden.”

Inzage in vakantieperiode
Vanaf donderdag 12 juli ligt het instemmingsbesluit die de verlenging en uitbreiding van gaswinning bij Eesveen mogelijk maak ter inzage. “De timing van inzage is zeer ongelukkig in verband met de vakantieperiode.” Aldus wethouder De Jong.

Actualisatie bestaand plan
Het instemmingsbesluit is een actualisatie op een bestaand winningsplan. Dit plan laat voor een nieuwe periode, meer intensieve en uitgebreide winning toe.