Juli 2019

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld 2018’ gewijzigde versie ter inzage

  Met ingang van 1 augustus 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld 2018’ opnieuw ter inzage. Het college van de gemeente Westerveld kiest er voor om dit ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen omdat de Raad van State op 17 juli 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied agrarische gronden 2017’ heeft vernietigd. Dit heeft de Raad van State gedaan in verband met de ongeldig verklaring van de Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS-uitspraak).

 • Westerveld krijgt Energiecoach aan huis

  Dinsdag 16 juli 2019 heeft het college het plan om Energiecoaches in te zetten in de gemeente Westerveld goedgekeurd. De opleiding en inzet van Energiecoaches is een initiatief van de Energie Coöperatie Westerveld om inwoners van Westerveld te helpen met het verduurzamen van hun woning.

 • Wethouder De Jong vertrekt

  Bijgaande brief heeft wethouder De Jong zojuist naar de leden van de gemeenteraad van Westerveld verzonden. In de brief kondigt De Jong zijn vertrek aan.

 • Koninklijk Paar bezoekt Westerveld tijdens streekbezoek

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen woensdag 18 september 2019 een streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe. Tijdens het streekbezoek wordt aandacht gegeven aan initiatieven van bewoners en ondernemers om de leefbaarheid in hun stad of dorp te behouden. Bij deze initiatieven staat een verbindende aanpak centraal. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Meppel.

 • Westerveld is Makker van een Akker

  De gemeente Westerveld heeft een akker van 0,5 hectare geadopteerd. Met de adoptie van de akker steunt de gemeente Westerveld de crowdfundingsactie om de kenmerkende akkerstructuur in de Vrije Koloniën van Weldadigheid terug te brengen. Het project Makker van een Akker is een initiatief van de stichting Weldadig Oord.

 • Vledderveen wint buurtbarbecue door vaart te minderen in de buurt

  Vledderveen is de grote winnaar van de snelheidsactie in Drenthe! Inwoners en omwonenden van de P.W. Janssenlaan gaan voor een veilige en relaxte buurt. Ze gingen de strijd aan met inwoners van Emmer-Compascuum. De afgelopen twee weken werden de dorpen uitgedaagd om zich zo goed mogelijk aan de maximumsnelheid van 30 km/uur te houden. Vledderveen deed dat het beste en wint daarmee een buurtbarbecue ter waarde van € 600,- en een remwegdemonstratie verzorgt door Veilig Verkeer Nederland.

 • Gemeente Westerveld kent stimuleringsbijdrage toe voor zorgtoerisme

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld heeft in de vergadering van dinsdag 2 juli 2019 besloten om een stimuleringsbijdrage van € 4.000 toe te kennen aan de Stichting Weldadig Oord. Deze bijdrage is bestemd voor het realiseren van liggende verzorging in vijf toeristische voorzieningen voor mensen met een beperking.

 • Raadsvergadering 9 juli

  De raad vergadert op dinsdag 9 juli 2019 om 16.00 uur in de raadszaal.

 • Woonmarkt Kalterbroeken 4 juli

  Op donderdag 4 juli 2019 van 19.00 tot 20.30 uur organiseert de gemeente Westerveld de woonmarkt Kalterbroeken in het gemeentehuis van Diever. Tijdens de woonmarkt kunt u zich laten informeren over de mogelijkheden om in de bijzondere woonwijk Kalterbroeken in Diever te wonen.