Gemeente Westerveld kent stimuleringsbijdrage toe voor zorgtoerisme

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld heeft in de vergadering van dinsdag 2 juli 2019 besloten om een stimuleringsbijdrage van € 4.000 toe te kennen aan de Stichting Weldadig Oord. Deze bijdrage is bestemd voor het realiseren van liggende verzorging in vijf toeristische voorzieningen voor mensen met een beperking.

Stichting Weldadig Oord is een vereniging met ongeveer zestig leden, gevestigd in de vrije Koloniën. Stichting Weldadig Oord zet zich in voor het stimuleren van het meerdaagse toerisme in dit gebied. Hierbij willen ze zich ook inzetten voor mensen met een beperking. In samenwerking met de leden en partners in het gebied is een onderzoek uitgevoerd naar de gewenste voorzieningen. Hieruit is gebleken dat er behoefte is aan sanitaire voorzieningen met liggende verschoonplekken. Mensen met een beperking en hun begeleiders ervaren het ontbreken van dit soort voorzieningen als een gemis bij een gezellig dagje uit. Met een aantal eenvoudige aanpassingen kan het comfort ook voor deze doelgroep aangepast worden. De voorzieningen worden gerealiseerd bij het Huis van Weldadigheid (museum de Proefkolonie) in Frederiksoord, Museums Vledder, Grenzeloos en Zo in Doldersum, Vrijboerhoeve de Werkhorst in Boschoord en bij het Bosbad Vledder.

Gemeente Westerveld is één van de koplopergemeenten van het VN-Verdrag dat zich inzet voor mensen met een beperking. Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij. Het college heeft daarom besloten voor dit initiatief een stimuleringsbijdrage te verlenen van € 4.000. De Stichting Weldadig Oord zal zich inspannen om met behulp van andere kanalen het totale budget te verkrijgen, om zo het plan zorgtoerisme tot uitvoering te brengen.