Raadsvergadering 9 juli

De raad vergadert op dinsdag 9 juli 2019 om 16.00 uur in de raadszaal.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
  3. Voorstel voorjaarsrapportage 2019
  4. Sluiting

Toelichtingen

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs online.

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger