Juli 2020

 • Breng grof huishoudelijk afval naar het afvalbrengstation

  De afgelopen maanden belandt er steeds vaker grof huishoudelijk afval in de grijze container of in de ondergrondse restafvalcontainer. Ongeveer 19% van het afval in de restafvalcontainer bestaat uit grof huishoudelijk afval.

 • Wegafsluiting Poolweg in Dwingeloo

  Op maandag 10 augustus 2020 starten de reconstructiewerkzaamheden aan de Poolweg. De weg vanaf de Heuvelenweg tot het bebouwde kombord is afgesloten.

 • Lintjesregen 2020

  Op vrijdag 3 juli reikte burgemeester Jager de koninklijke onderscheidingen uit in Hotel Brinkzicht in Vledder.

 • Geen Open Monumentendag en Nationale Archeologiedagen in Westerveld

  In de gemeente Westerveld worden dit jaar tijdens de Nationale- en Europese Open Monumentendagen geen monumenten opengesteld voor het publiek.

 • Wethouder de Haas deelt zomerpretpakketten uit

  Wethouder de Haas heeft deze week samen met de Beweegcoaches 90 zomerpretpakketten uitgedeeld aan kinderen en jongeren in Westerveld die opgroeien in armoede.

 • Regeling tegemoetkoming zorgkosten

  Als inwoner van de gemeente Westerveld kunt u een tegemoetkoming in de zorgkosten aanvragen over 2019. De tegemoetkoming zorgkosten in Westerveld bestaat uit twee tegemoetkomingen, die u kunt aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden. U kunt in aanmerking komen voor één of voor allebei de tegemoetkomingen.

 • Gezocht: schouwmeesters voor de openbare ruimte

  De afgelopen jaren zijn er afspraken gemaakt over hoe de kwaliteit van de openbare ruimte er uit moet zien. Hierover is gesproken met verschillende instanties, organisaties en inwoners uit onze gemeente, vertegenwoordigd in de werkgroep BrinQ. In het kader van dit project is er een visie opgesteld die door de gemeenteraad is vastgesteld.