Gezocht: schouwmeesters voor de openbare ruimte

De afgelopen jaren zijn er afspraken gemaakt over hoe de kwaliteit van de openbare ruimte er uit moet zien. Hierover is gesproken met verschillende instanties, organisaties en inwoners uit onze gemeente, vertegenwoordigd in de werkgroep BrinQ. In het kader van dit project is er een visie opgesteld die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Vanaf 2020 wordt er gewerkt op basis van deze visie. Daarom is het van belang dat er een toetsing plaatsvindt om te controleren of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Er wordt daarom twee keer per jaar (in het voorjaar en in het najaar) een belevingsschouw uitgevoerd. Hierbij willen wij onze inwoners betrekken.

Indien u belangstelling heeft om deel te nemen aan deze belevingsschouw dan willen wij u verzoeken om zich aan te melden bij de gemeente Westerveld. Dit kan tot 1 augustus 2020 via info@gemeentewesterveld.nl onder vermelding van: ‘deelname belevingsschouw’.  

De belevingsschouw wordt uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst. Deelnemers krijgen hiervoor een app op de telefoon en worden twee keer per jaar verzocht om de vragenlijst in te vullen.  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Westerveld via telefoonnummer 14 0521.