Onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners van de gemeente Westerveld

Iedere inwoner moet mee kunnen doen in de samenleving. De onafhankelijke cliëntondersteuners helpen en denken hierin met inwoners mee. Inwoners kunnen voor onafhankelijke cliëntenondersteuning terecht bij Raad & Daad Werkelijk Westerveld, Rehab Academy, Welzijn MensenWerk en per 1 juli 2021 ook bij MEE Drenthe.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening voor inwoners die het bijvoorbeeld lastig vinden hun hulpvraag duidelijk te formuleren, hulp nodig hebben bij het zetten van de stap naar de gemeente, nog geen goed zicht hebben op de problemen die spelen of hulp nodig hebben bij het maken van keuzes. In al deze gevallen kunnen onafhankelijke cliëntondersteuners helpen. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs, werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner. Een cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld helpen om gesprekken voor te bereiden, mee gaan naar gesprekken en geeft waar nodig informatie en advies.

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Westerveld

MEE Drenthe leverde al juridische ondersteuning bij bezwaar en beroep en netwerkoverleg. En ze levert nu ook cliëntondersteuning aan mensen met een beperking, zoals een verstandelijke beperking of autisme spectrum stoornis, en bij de overgang van Wmo naar Wlz.

Raad & Daad Werkelijk Westerveld, Rehab Academy en Welzijn MensenWerk leveren algemene cliëntondersteuning aan inwoners van de gemeente Westerveld. De expertise van Rehab Academy richt zich met name op mensen met een lichamelijke beperking, zoals een dwarslaesie, amputatie, hersenletsel of chronische pijn.

Meer informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuners.