Westerveld op weg naar een rookvrije generatie

Op steeds meer plekken verschijnen borden met daarop het vinkje van Rookvrije Generatie. Hoewel het aantal rokers in Nederland steeds verder afneemt, blijven goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van tabak en het ontmoedigen van roken belangrijke thema’s. Gemeente Westerveld gaat de komende jaren aan de slag met deze opgave.

Het uitgangspunt van de rookvrije generatie is dat kinderen in elke fase van opgroeien worden beschermd tegen tabaksrook en niet in de verleiding komen om te gaan roken. Zij moeten roken niet als ‘iets gewoons’ ervaren. Dit betekent dat roken uit het gezichtsveld van jeugdigen moet verdwijnen.

Volgens wethouder Doeven is voor kinderen het vooral belangrijk dat zij in een rookvrije omgeving kunnen opgroeien: “Samen kunnen we het goede voorbeeld geven, zeker op plekken waar roken niet past, zoals bij sportverenigingen. Zo beschermen we in elke fase van het opgroeien, kinderen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. We verbieden rokers niet om te roken, maar roepen ze op dit niet te doen waar kinderen bij zijn en we bieden hulp bij het stoppen met roken.”

Met de afspraken en ambities uit het Nationaal Preventieakkoord als richtlijn gaat gemeente Westerveld de komende jaren werken aan een rookvrije generatie. Afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord zijn onder andere: vanaf het schooljaar 2020/2021 zijn alle schoolterreinen rookvrij. In 2025 zijn (nagenoeg) alle sportverenigingen rookvrij en moeten alle speeltuinen en zorginstellingen rookvrij zijn.

Sport- en preventieakkoord

Gemeente Westerveld en haar partners hebben binnen het Sport- en Preventieakkoord Drenthe de ambitie opgenomen om in te zetten op gezonde(re) inwoners en een gezonde omgeving. Hierbij is er extra aandacht ten behoeve van voorlichting en interventie voor een gezonde leefstijl voor de doelgroep van 12-21 jaar. Onder de noemer ‘Westerveld in Actie!’ geven de beweegcoaches uitvoering aan o.a. JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Binnen de JOGG-aanpak is de rookvrije generatie een belangrijk thema voor een gezonde leefomgeving.

‘Rookvrije Generatie’ is een landelijk project, dat samen met het KWF, het Longfonds, de GGD en de Hartstichting wordt gefaciliteerd.

Westerveld op weg naar een rookvrije generatie
Beweegcoach Ellis Maneschijn, wethouder Doeven en Leonie de Vries van dorpsgemeenschap Wapserveen (Foto: gemeente Westerveld).