Belangrijke informatie voor Oekraïense vluchtelingen: haal uw bewijs van verblijf

Vanaf 18 juli kunnen geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne voor een bewijs van verblijf op afspraak terecht bij de IND in Assen. Dit bewijs (meestal een sticker op een paspoort) laat zien dat u onder de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming valt en tot 4 maart 2023 in Nederland mag wonen en werken.

De online afsprakenplanner is te bereiken via de ind.nl pagina Oekraïne en het platform refugeehelp.nl. Informatie hierop is ook beschikbaar in het Oekraïens en Russisch. Bent u geregistreerd bij onze gemeente dan kunt u daar een afspraak maken. Het is niet mogelijk om zonder afspraak naar een van de locaties te komen.  

Bewijs van verblijf

U verbleef, als vluchteling uit Oekraïne, de afgelopen maanden in Nederland binnen de visumvrije periode. Met een bewijs van verblijf kunt u nu ook formeel aantonen dat u rechtmatig in Nederland bent. Er kunnen instanties zijn die daarom vragen.

Documentcontrole

Voordat een bewijs van verblijf wordt uitgereikt controleert de IND uw inschrijving bij de gemeente, identiteitsdocumenten en of u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt.
U vult ter plekke twee formulieren in. In Nederland is het nodig om een asielaanvraag te ondertekenen om onder de Europese richtlijn te vallen. De behandeling van de asielaanvraag wordt niet gestart zolang deze richtlijn van kracht is. Naast een asielaanvraag wordt een verklaring ingevuld waarin wordt aangeven of u ooit een strafbaar feit of misdaad hebt gepleegd. Iedereen van 12 jaar en ouder vult deze verklaring in.