Burgemeester stapt op de duofiets

Op woensdag 13 juli stapte burgemeester Jager op een duofiets samen met het bestuur, deelnemers en vrijwilligers van stichting Samen op de duofiets. De stichting organiseerde deze fietstocht om aandacht te vragen voor haar activiteiten. Ze nodigen meer inwoners uit om gebruik te maken van de fietsen en tegelijkertijd zoeken ze vrijwilligers.

Het duofietsen is bedoeld voor ouderen en mensen met een beperking. Met hulp van vrijwilligers hebben zij de mogelijkheid om op een veilige manier te bewegen, een praatje te maken en tegelijkertijd te genieten van de buitenlucht. Mede door een subsidie van de gemeente Westerveld, kan de stichting haar werkzaamheden uitvoeren. 

Om zelf te beleven wat het fietsen inhoudt, zowel voor de deelnemer als de vrijwilligers, is burgemeester Jager op de uitnodiging ingegaan om mee te fietsen.

Duofietsen