CEPRO contactdag 15 juli

Wees welkom op de eerste CEPRO contactdag op vrijdag 15 juli in Wilhelminaoord. Op deze dag brengen we mensen uit de gemeenschap, de erfgoedsector en de academische wereld in contact. Samen gaan we netwerken, kennis uitwisselen, inzicht krijgen in elkaars perspectieven en verbinden.

De dag begint om 10.00 uur. In de middag zijn er workshops met de onderwerpen Landbouwtransitie, Erfgoedparticipatie, Social spaces, Energietransitie bij erfgoed, Herbestemming van erfgoed, Rol van de overheid in de gemeenschap en UNESCO en wat nu? Hier kunt u zich aanmelden en workshops kiezen.

Stichting CEPRO

CEPRO staat voor Cultureel Erfgoed en Participatieve Ruimtelijke Ontwikkeling. De stichting CEPRO ondersteunt en faciliteert de buitengewone leerstoel in oprichting. Deze buitengewone leerstoel in oprichting onderzoekt welke kennis, waarden en vormgeving van ons culturele landschap kunnen worden ingezet voor een duurzame toekomst. Bij het in stand houden en ontwikkelen van de leefomgeving is het belangrijk stil te staan bij de karakteristieken van erfgoed, ruimte en maatschappij. Hierbij staat een sterke samenwerking en dialoog tussen de lokale gemeenschap, de erfgoedsector en de academische sector centraal.
logo cepro transparant-2