Excursie raadsleden in kader welstandsnota

De gemeente Westerveld vindt de kwaliteit van de leefomgeving erg belangrijk. Een van de instrumenten die we inzetten om deze kwaliteit te begeleiden, is de welstandsnota. Hierin wordt op hoofdlijnen en naar gebieden aangegeven, waar bouwprojecten aan moeten voldoen.

Onze welstandsnota wordt op dit moment vernieuwd, vooruitlopend op de nieuwe Gemeentelijke Advies Commissie en de Omgevingswet. 

Op vrijdag 8 juli was het de beurt aan de raadsleden en (externe) bureaus van o.a. architecten en ontwerpers. Onder begeleiding van het Kernteam Welstandnota van de gemeente Westerveld en Rik Onderdelinden van Het Oversticht werden de aanwezige raadsleden meegenomen in de vraag ‘wat is welstand eigenlijk?’. Ook werden een aantal uiteenlopende projecten in onze gemeente bezocht. Het was een mooie, interactieve dag waarin er veel informatie is uitgewisseld, en waarin we met elkaar hebben kunnen discussiëren over geslaagde, en minder geslaagde, bouwprojecten in onze gemeente.

Na het zomerreces wordt een volgende stap gezet richting inwonersparticipatie.

 005
Foto: raadsleden en ambtenaren van gemeente Westerveld bezoeken afgerond bouwproject