Stookverbod ingetrokken

Op 12 juni 2023 is vanwege de droogte in Westerveld een stookverbod ingesteld voor de openbare ruimte. Nu de ergste droogte voorbij is, heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten dit stookverbod per direct op te heffen. Vanaf heden gelden weer de standaardregels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (Art. 5.34).

Dit betekent dat het niet langer verboden is om kaarsen en fakkels te branden, sfeervuren (zoals terrashaarden, vuurkorven en kampvuren) en vuur voor koken, bakken en braden aan te steken in de openbare ruimte. Onder de openbare ruimte worden recreatieterreinen verstaan, zoals bijvoorbeeld campings, recreatieplassen en evenemententerreinen.

Blijf voorzichtig en alert

Wel blijft de boodschap om voorzichtig en oplettend te zijn. Het werkelijke brandrisico wordt immers gevormd door menselijk gedrag.