Juni 2017

 • Foto oproep hoosbui

  Op woensdag 28 juni is, zoals u waarschijnlijk wel heeft gemerkt, veel regen gevallen in onze gemeente.

 • Informatiebijeenkomst project BrinQ

  Dinsdag 11 juli 2017 organiseert de gemeente een 2e informatiebijeenkomst over het project BrinQ. De bijeenkomst start om 19.30 uur in het Dingspilhuus in Diever; de deur is om 19.00 uur ‘los’ voor de inloop.

 • Gezocht: Creatieve Westervelders voor expo ‘Boeren burgers en buitenlui’

  Bent u creatief en maakt u kunst in uw vrije tijd. Dan is de gemeente Westerveld op zoek naar u. Van 31 augustus tot en met 26 oktober 2017 stelt de gemeente Westerveld de hal van het gemeentehuis beschikbaar voor een expositie van kunstwerken vóór en dóór Westervelders. Een expositie geïnspireerd op het thema van de 31ste Open Monumentendag: ‘Boeren, burgers en buitenlui' . Dat heeft alles te maken met de landelijke opening van de Open Monumentendag, die dit jaar op 7 september 2017 plaatsvindt op landgoed Overcinge in Havelte. De kunstwerken kunnen schilderijen zijn, maar ook gedichten, beelden, foto’s, keramiek etc.

 • Westerveld verwijdert obstakels op fietspaden

  Gemeente Westerveld verwijdert de komende tijd paaltjes en andere obstakels op fietspaden en -routes in de gemeente.

 • Leden nieuwe adviesraad Sociaal Domein benoemd

  Op vrijdag 9 juni 2017 heeft wethouder Erik van Schelven in dorpshuis De Wiekslag in Wapserveen, officieel de leden van de nieuwe adviesraad Sociaal Domein benoemd. Wethouder Van Schelven: “We hebben een nieuwe adviesraad benoemd om inwoners beter te kunnen betrekken bij de vorming van nieuw beleid en bij de aansluiting van dat beleid in de praktijk. Bovendien vragen de huidige tijd en werkwijze in het Sociaal Domein om meer integrale advisering aan het college”.

 • Voormalige school in Eemster officieel verkocht

  Met het tekenen van de koopovereenkomst heeft de gemeente Westerveld de voormalige school in Eemster (Dwingeloo) officieel verkocht.

 • College stelt investeringen voor in Voorjaarsrapportage 2017

  Het college van B&W van Westerveld heeft de Voorjaarsrapportage 2017 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden.Wordt in een jaarrekening vooral ‘achterom gekeken’ en een financieel jaar afgerond; in een voorjaarsrapportage staan vooral voorstellen voor nieuwe projecten en investeringen voor de komende tijd. Het college stelt aan de raad voor, om onder andere geld beschikbaar te stellen voor de volgende initiatieven:

 • Commissievergadering 15 juni 2017

  De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op donderdag 15 juni 2017, om 20.00 uur in de raadzaal.

 • Zwerfvuil prikken voor de clubkas

  De gemeente daagt maatschappelijke organisaties uit, een aantal kilometers weg zwerfvuilvrij te houden en daarmee ‘de clubkas te spekken’. Het college van B&W heeft geld beschikbaar gesteld voor het pilotproject ‘Schoon Belonen’.

 • Zon zoekt Drent in Diever

  Op dinsdag 20 juni 2017 komt de campagnekaravaan van 'Zon zoekt Drent' weer naar Westerveld. In het Dingspilhuus in Diever kunt u op 20 juni vanaf 19.30 uur terecht voor informatie over zonne-energie, zonnepanelen, zonneboilers, de zonnelening et cetera.