Informatiebijeenkomst project BrinQ

Dinsdag 11 juli 2017 organiseert de gemeente een 2e informatiebijeenkomst over het project BrinQ. De bijeenkomst start om 19.30 uur in het Dingspilhuus in Diever; de deur is om 19.00 uur ‘los’ voor de inloop.

Tijdens de 2e algemene informatieavond wordt u bijgepraat over de uitkomsten van de expedities en de uitkomsten van de enquête. Daarnaast wordt verteld over de vervolgstappen en de verdere planning van project BrinQ.

Wat is het project BrinQ?

De gemeente Westerveld heeft beleidsplannen voor veel verschillende onderdelen in de buitenruimte: plannen over groen, wegen, verlichting, begraafplaatsen, brinken enzovoort (zie ook het kader rechts). Maar als u naar buiten kijkt ziet u één buitenruimte. Daarom gaat de gemeente samen met inwoners een visie maken voor de héle openbare ruimte. Die visie geeft de komende jaren richting aan de beleidsplannen waarin onderdelen verder uitgewerkt worden. Het schrijven van een visie doet de gemeente samen met de inwoners; de gemeenteraad stelt het definitieve document vast.

Expedities en enquête

Het schrijven van het document doet de gemeente dus niet alleen. Vertegenwoordigers van groepen zijn uitgenodigd voor een brede werkgroep van stakeholders. Denk hierbij aan organisaties zoals dorpsverenigingen, scholen, historische en begrafenisverenigingen, TIP-kantoren, zorginstellingen, boermarken, natuurorganisaties en ondernemersverenigingen.

Deze werkgroep van stakeholders (bijna 60 personen) zijn in vier subgroepen op expeditie geweest. De uitkomsten van deze expedities worden dinsdagavond 11 juli verteld.
Maar ook de ervaring en mening van individuele inwoners zijn gepeild: 6000 huishoudens hebben een brief ontvangen met de uitnodiging, een (online) enquête in te vullen. Tot 15 mei jl. kon men meedoen. Een samenvatting van de uitkomsten wordt dinsdagavond 11 juli gepresenteerd.

Tijdens deze bijeenkomst staat daarmee ‘terugkoppelen’ (informeren) centraal.

Meer informatie

Meer weten over het project BrinQ? Kijk dan eens op de tijdelijke projectwebsite www.brinqwesterveld.nl