Leden nieuwe adviesraad Sociaal Domein benoemd

Op vrijdag 9 juni 2017 heeft wethouder Erik van Schelven in dorpshuis De Wiekslag in Wapserveen, officieel de leden van de nieuwe adviesraad Sociaal Domein benoemd. Wethouder Van Schelven: “We hebben een nieuwe adviesraad benoemd om inwoners beter te kunnen betrekken bij de vorming van nieuw beleid en bij de aansluiting van dat beleid in de praktijk. Bovendien vragen de huidige tijd en werkwijze in het Sociaal Domein om meer integrale advisering aan het college”.

De adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders, gevraagd en ongevraagd over voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het Sociaal Domein. Het gaat dan om beleid in het kader van de Wmo ( Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet. De leden van de nieuwe adviesraad zijn Wibaut Beekman, Mariëlla Coenrades-Veen, Jan van Dalen, Jan Fondse, Wiesje Kassies, Koos Nomden, Emmy Suurbeek-Honderd en Gerrit Welle.

De leden van de adviesraad werken samen met leden van het cliëntenplatform Sociale Zaken, dat het college en de IGSD (Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld) adviseert over beleid in het kader van de Participatiewet. Ook zullen zij actief informatie en kennis delen.