Voormalige school in Eemster officieel verkocht

Met het tekenen van de koopovereenkomst heeft de gemeente Westerveld de voormalige school in Eemster (Dwingeloo) officieel verkocht.

Koopovereenkomst voormalige school Eemster getekend

Op 16 juni 2017 zetten burgemeester Jager én de kopers Johan van Gerven en Klarien van der Meulen, hun handtekening. De kopers gaan wonen en werken in het voormalige schoolgebouw: Klarien heeft een administratiekantoor in het MKB en Johan is docent, maar houdt zich daarnaast bezig met het organiseren van technische evenementen en trainingen. Daarnaast houden ze beide erg van bouwen en verbouwen en zien dit pand als een fantastische nieuwe uitdaging. De herbestemming zullen ze zoveel mogelijk uitvoeren met behoud van de uitstraling van het mooie gebouw.

Wat vooraf ging

Openbare basisschool Eemster is in de zomer van 2015 gefuseerd met OBS Burgemeester W.A. Storkschool en inmiddels verhuisd naar het nieuwe onderkomen ‘de Twingel’ in  Dwingeloo. In september 2016 zette de gemeente het voormalige schoolgebouw (op ruime kavel) in de verkoop: gegadigden konden tot half januari 2017 een vrijwillig gesloten bod mét plan indienen. Tijdens de inschrijfperiode werden meerdere kijkdagen gehouden en op het moment van sluiting van de inschrijftermijn - 13 januari 2017 12.00 uur – waren meerdere inschrijvingen ontvangen. Deze zijn getoetst aan de selectiecriteria en beoordeeld aan de hand van het puntensysteem dat in het inschrijvingsdocument uitgewerkt was. De inschrijving van de heer Van Gerven en mevrouw Van der Meulen kwam als beste uit de bus en met hen is vervolgens de verdere (ver)koopprocedure doorlopen.

Het ‘object’

De voormalige school in het buitengebied van Dwingeloo in het buurtschap Eemster is een gemeentelijk monument dat in 1964 gebouwd is. In 1974 werd het gebouw aan de noordzijde uitgebreid. Het is een zogeheten ‘gangschool’ met alle lokalen achter elkaar aan een lange gang (in plaats van bijvoorbeeld lokalen rond een centrale hal/multifunctionele ruimte). Op de begane grond zijn onder andere: een voormalige lerarenkamer, drie klaslokalen, een speellokaal en meerdere toiletgroepen.