Zwerfvuil prikken voor de clubkas

De gemeente daagt maatschappelijke organisaties uit, een aantal kilometers weg zwerfvuilvrij te houden en daarmee ‘de clubkas te spekken’. Het college van B&W heeft geld beschikbaar gesteld voor het pilotproject ‘Schoon Belonen’.

De pilot duurt in eerste instantie een jaar: van 1 september 2017 tot 1 september 2018. Als uit de evaluatie blijkt dat het een succesvol project was, wordt het project verlengd met een jaar.

Wat houdt dit zwerfvuilproject in

Dit zwerfvuilproject houdt kortgezegd in: maatschappelijke organisaties in Westerveld met een eigen gebouw (school, verenigingsgebouw, kerk, dorpshuis et cetera) houden een jaar lang, een aantal afgesproken kilometers langs gemeentelijke wegen en paden zwerfvuilvrij, en ontvangen – wanneer de klus goed geklaard wordt  – daarvoor een beloning. Deze vergoeding, die op kan lopen tot € 1500,-,  moet besteed worden aan investeringen in of aan het eigen gebouw.

Een jaar lang, een afgesproken route langs gemeentelijke wegen en paden zwerfvuilvrij houden van:

 • 3 kilometer levert € 500,- op
 • 6 kilometer levert € 1000,- op
 • 9 kilometer levert € 1500,- op.

Aanmelden

Maatschappelijke organisaties in Westerveld kunnen zich tot 1 september 2017 aanmelden via het digitale aanmeldformulier (zie hieronder). Aan de pilot van een jaar kunnen maximaal 15 maatschappelijke organisaties meedoen. 

 • Aanmeldformulier pilotproject 'Schoon Belonen'

Spelregels

Alle spelregels en voorwaarden op een rij:

 • de pilot van het project ‘Schoon Belonen’ duurt van 1 september 2017 tot 1 september 2018
 • alleen maatschappelijke organisaties gevestigd in Westerveld én met een eigen gebouw in Westerveld, kunnen meedoen aan de pilot
 • aan de pilot kunnen maximaal 15 maatschappelijke organisaties meedoen. Bij meer dan 15 aanmeldingen geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt
 • maatschappelijke organisaties melden zich aan door het digitale aanmeldformulier op www.gemeentewesterveld.nl volledig in te vullen
 • bij de aanmelding geeft de maatschappelijke organisatie aan, welke route van 3, 6 of 9 kilometer de vrijwilligers zwerfvuilvrij willen houden
 • van de 3, 6 of 9 kilometer route moet een deel in een bebouwde kom liggen
 • het moet gaan om een route in de openbare ruimte = langs wegen en paden waarvan de gemeente eigenaar is en het onderhoud verzorgt. De openbare ruimte langs deze wegen en paden (bermen, plantsoenen, perken, bosschages et cetera) wordt zwerfvuilvrij gehouden
 • de definitieve route wordt in overleg (gemeente – maatschappelijke organisatie) bepaald en op een kaart ingetekend
 • wanneer meerdere maatschappelijke organisaties in eerste instantie (deels) dezelfde route aangeven, worden de kilometers in een gezamenlijk overleg (gemeente en de betreffende maatschappelijke organisaties) verdeeld, bepaald en op een kaart ingetekend
 • het zwerfvuil wordt gescheiden ingezameld: PMD (plastics, metalen en drankenkartons) en restafval
 • wanneer tijdens een zwerfvuilactie een ‘dumping’ wordt gevonden – grote hoeveelheden of grote voorwerpen die niet in de vuilniszak mee kunnen – wordt er een melding gedaan bij de gemeente
 • de zakken met zwerfafval worden maandelijks opgehaald door de buitendienst van de gemeente
 • de gemeente stelt voor de pilot per maatschappelijke organisatie vuilniszakken, een aantal prikkers/grijpers én veiligheidshesjes beschikbaar
 • wanneer de maatschappelijke organisatie er in slaagt, het gehele jaar (van 1 september 2017 tot 1 september 2018), de afgesproken route van 3 kilometer zwerfvuilvrij te houden, ontvangt de organisatie in september 2018 € 500,-
 • wanneer de maatschappelijke organisatie er in slaagt, het gehele jaar (van 1 september 2017 tot 1 september 2018), de afgesproken route van 6 kilometer zwerfvuilvrij te houden, ontvangt de organisatie in september 2018 € 1000,-
 • wanneer de maatschappelijke organisatie er in slaagt, het gehele jaar (van 1 september 2017 tot 1 september 2018), de afgesproken route van 9 kilometer zwerfvuilvrij te houden, ontvangt de organisatie in september 2018 € 1500,-
 • de ontvangen vergoeding moet geïnvesteerd worden in of aan het eigen gebouw van de maatschappelijke organisatie
 • wanneer het hele jaar (van 1 september 2017 tot 1 september 2018), de afgesproken route zwerfvuilvrij wordt gehouden, wordt de volledige vergoeding uitbetaald. Wanneer de overeenkomst tussen gemeente en maatschappelijke organisatie na bijvoorbeeld een half jaar ontbonden wordt, wordt een deel van de vergoeding uitgekeerd de gemeente controleert de route regelmatig. Wanneer de prestaties achterblijven bij de afspraken, volgt een gesprek. Bij herhaaldelijk constateren van onvoldoende of slechte prestaties, kan de gemeente beslissen tot een beperking van de vergoeding. Maar hiervan gaan we uiteraard niet uit!