Juni 2018

 • Koloniën van Weldadigheid stap dichterbij UNESCO Werelderfgoed

  De Koloniën van Weldadigheid worden dit jaar geen UNESCO Werelderfgoed. UNESCO erkent de Werelderfgoedwaardigheid van de Koloniën, maar heeft aan Nederland en België gevraagd het nominatiedossier aan te passen en opnieuw in te dienen. Dit is nu precies 200 jaar na de oprichting van de eerste Kolonie in Nederland en 25 jaar na de afschaffing van de wet op de landloperij in België. De Koloniën van Weldadigheid zijn ’s werelds eerste, meest grootschalige en langst functionerende voorbeelden van landbouwkoloniën om armoede te bestrijden. Ze zijn voorlopers van onze verzorgingsstaat. Ruim een miljoen Nederlanders en Belgen hebben voorouders in de Koloniën van Weldadigheid.

 • Pilot zwerfafval groot succes

  Sinds september 2017 houden tien verenigingen uit de gemeente Westerveld, tegen een vergoeding, gezamenlijk 90 kilometer berm schoon. Een pilot waarbij ongeveer twintig procent van alle gemeentelijke bermen schoon gehouden wordt. De pilot is geëvalueerd: de verenigingen en de gemeente Westerveld zijn erg tevreden met het resultaat.

 • Uitreiking mantelzorgwaardering Westerveld

  Op woensdag 20 juni 2018 reikte wethouder De Haas symbolisch de eerste mantelzorgwaardering uit aan mantelzorger mevrouw Hof- Koopstra.

 • Wethouder De Jong onder de indruk van cultureel aanbod

  Wethouder De Jong, nu één maand portefeuillehouder cultuur, is positief verrast over de culturele initiatieven in de gemeente Westerveld.

 • Wethouder De Haas heeft manifest 'Iedereen doet mee' ondertekend

  Donderdag 14 juni 2018 zijn de 25 gemeenten, door de VNG geselecteerd als koploper, officieel gestart met het programma ‘Iedereen doet mee!’ Gemeente Westerveld is één van de 25 koplopergemeenten. Wethouder De Haas was daarom afgelopen donderdag aanwezig bij de kick-off bijeenkomst in Utrecht.

 • Microwonen? Het kan in Diever

  Laat je inspireren door Marjolein in het Klein, Tiny house pionier

 • Raadsvergadering 25 juni

  De raad vergadert op maandag 25 juni 2018 om 20.00 uur in de raadszaal. De agenda van deze vergadering is als volgt:

 • Japanse duizendknoop

  De gemeente bestrijdt de Japanse duizendknoop en vraagt inwoners en ondernemers van Westerveld mee te helpen.

 • Succesvolle cursus ‘Meedoen kun je leren’

  Gemeente Westerveld is de eerste Nederlandse gemeente die een cursus inzet om mensen met een beperking te leren hoe ze mee kunnen blijven doen. Met hulp Inge en Coen Vuijk van Rehab Academy uit Wapserveen hebben de gemeente en stichting Revalideren is leren ervoor gezorgd dat inwoners meer inzicht hebben in hun eigen beperking, beter voor zichzelf kunnen zorgen en weer een frisse blik op de toekomst hebben. Mede daardoor is gemeente Westerveld één van de 25 VNG koplopergemeenten geworden voor het VN-verdrag voor de rechten van de mens.

 • De Twingel is winnend ontwerp

  Zaterdag 2 juni 2018 zijn de winnaars van de Drentse Architectuurprijs 2018 bekendgemaakt: de vakjury heeft gekozen voor het ontwerp van brede school De Twingel in Dwingeloo, ontworpen door De Zwarte Hond uit Groningen.