Wethouder De Haas heeft manifest 'Iedereen doet mee' ondertekend

Donderdag 14 juni 2018 zijn de 25 gemeenten, door de VNG geselecteerd als koploper, officieel gestart met het programma ‘Iedereen doet mee!’ Gemeente Westerveld is één van de 25 koplopergemeenten. Wethouder De Haas was daarom afgelopen donderdag aanwezig bij de kick-off bijeenkomst in Utrecht.

Manifest ‘Iedereen doet mee!’

Met het onderschrijven van het manifest ‘Iedereen doet mee!’ moedigde Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de gemeenten aan om in hun ambitie een inclusieve gemeente te worden. Een gemeente waarin iedereen mee kan doen, ook mensen met een beperking. Hij deed dit samen met Illya Soffer, die als directeur van Ieder(in) ook de Alliantie VN-Verdrag vertegenwoordigt, de groep gehandicapten- en cliëntenorganisaties die de komende tijd nauw betrokken is bij het programma van de VNG.
De 25 gemeenten hebben bij de bijeenkomst het manifest – gezamenlijk opgesteld door ambtenaren en ervaringsdeskundigen uit de 25 gemeenten – allemaal ondertekend. De aanwezige burgemeesters, wethouders en ambtenaren deden dit samen met een ervaringsdeskundige uit hun gemeente. Voor de gemeente Westerveld waren dit Wout Wittink en Gisela Wever, twee medewerkers van de sociale werkvoorziening Reestmond.
De rest van de middag stond in het teken van kennismaken, zien welke stappen andere gemeenten al hebben gezet en bespreken wat er de komende tijd gezamenlijk opgepakt gaat worden.

Leren en inspireren

De 25 koplopergemeenten hebben de afgelopen jaren al stappen gezet bij het invoeren van het VN-Verdrag Handicap. De komende twee jaar werken zij samen met het doel actief te werken aan een inclusieve samenleving, voor mensen met en zonder beperking. Niet alleen door van elkaar te leren en om dit in hun eigen gemeente te bereiken, maar ook om andere gemeenten in Nederland te inspireren hetzelfde te doen.
Wethouder De Haas: “Prachtig dat de gemeente Westerveld erkend is door middel van het koploperschap. We zijn op weg naar een gemeente zonder beperking voor mensen met een beperking. Gelijkwaardigheid is niet gelijk aan gelijkheid.”

Ervaringsdeskundigen Gisela Wever en Wout Wittink samen met wethouder De Haas

Ervaringsdeskundigen Gisela Wever en Wout Wittink samen met wethouder De Haas