Juni 2019

 • Wethouder Doeven plaatst krijtboodschappen op de weg

  Gaan inwoners Vledderveen voor een veilige en relaxte buurt?

 • Raadsvergadering 2 juli

  De raad vergadert op dinsdag 2 juli 2019 om 20.00 uur in de raadszaal.

 • Gemeente Westerveld dient zienswijze voor gewijzigd winningsplan Diever in

  In de adviesronde voor lagere overheden heeft het college de minister geadviseerd over het vernieuwde (gas)winningsplan in Diever (locatie Wapse). Om dit advies vorm te geven is er in februari 2019, samen met de provincie Drenthe, een ophaalbijeenkomst georganiseerd. Het college is van mening dat de minister te weinig met dit advies heeft gedaan en dient daarom een zienswijze in.

 • Wethouder De Haas reikt mantelzorgwaardering uit

  Op donderdag 13 juni 2019 heeft wethouder De Haas bij zwembad de Kerkvlekken in Vledder de mantelzorgwaardering Westerveld uitgereikt aan mantelzorger Anita Post.

 • Aangepaste openingstijden en afvalinzameling

  Op maandag 10 juni 2019 (2e pinksterdag) en op vrijdag 14 juni 2019 is het gemeentehuis gesloten. Op donderdag 6 juni 2019 is het gemeentehuis tot 14.30 uur geopend en telefonisch bereikbaar.

 • Kick-off Westerveld Toppers in Dwingeloo

  Op donderdag 29 augustus 2019 van 16.00 tot 18.00 uur is in sportcomplex de Hulsebosch de feestelijke aftrap van een nieuw sportprogramma voor kinderen in de gemeente Westerveld. Het sportprogramma is speciaal ontwikkeld voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar die onder deskundige begeleiding willen sporten.

 • Jaarrekening 2018 en Voorjaarsrapportage 2019 aangeboden aan gemeenteraad

  Het college van B&W heeft de Jaarrekening 2018 en de Voorjaarsrapportage 2019 aan de gemeenteraad aangeboden. Het financiële jaar 2018 is afgesloten met een tekort van ongeveer € 2,3 miljoen. De doorrekening voor de komende jaren laten tekorten zien, als er nu geen maatregelen worden genomen. Het college stelt in de voorjaarsnota 2019 een aantal ombuigingen voor, om nu en in de toekomst investeringen te kunnen doen.

 • Commissievergadering 11 juni

  De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 11 juni 2019 om 20.00 uur in de raadzaal.