Betalen belastingaanslag

In februari 2020 heeft de gemeente Westerveld gecombineerde aanslagen onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing verzonden. Voor de betaling van de aanslagen bestond de mogelijkheid te kiezen uit acht termijnen door middel van een machtiging voor automatische incasso of voor drie termijnen als geen gebruik werd gemaakt van de automatische incasso.

Op 31 mei 2020 is de laatste betaaltermijn vervallen voor de belastingplichtigen die geen gebruik maken van automatische incasso. Op 31 mei 2020 moest de gehele aanslag voldaan zijn. Binnenkort zullen voor de aanslagen die nog niet volledig betaald zijn, aanmaningen worden verzonden. De nog openstaande bedragen worden daarbij verhoogd met aanmaningskosten (minimaal € 7,00). U kunt deze kosten nog voorkomen door de aanslagen per omgaande te betalen.

Eventueel in rekening gebrachte aanmaningskosten moeten ook betaald worden. De gemeente zal deze ook gaan invorderen. Blijft betaling achterwege dan zullen de vorderingen uit handen worden gegeven aan de deurwaarder. De openstaande bedragen worden dan nog eens verhoogd met betekeningskosten van het dwangbevel (minimaal € 43,00).

Voor vragen over uw belastingaanslag of over de betalingen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en via info@gemeentewesterveld.nl.